Za kolik stojíte? Aneb jak vypočítat hodnotu lidského života

Na individuální úrovni je hodnota každého lidského života nevyčíslitelná. Ovšem přilepit cedulku s cenou na život náhodného člověka, který si žije kdesi ve statistických odhadech a tabulkách, už takový problém není. Jak vypočítat hodnotu statistického života a k čemu je to vlastně dobré, vysvětluje Rick Jones, autor knihy 20% Chance of Rain: Exploring the Concept of Risk.

Předpokládejme, že korelace mezi maximální povolenou rychlostí na dálnicích a počtem úmrtí při dopravních nehodách, je dobře známá. Odborníci na bezpečnost silničního provozu odhadují, že pokud by maximální povolená rychlost snížena řekněme na 50 km/h, počet úmrtí při dopravních nehodách by se snížil o 20.

Pokud by však vláda povolenou rychlost snížila, stálo by to společnost 120 milionů dolarů ročně. Pokud jsou toto náklady na záchranu 20 životů, na jeden život je to tudíž 600 tisíc dolarů. Hodnota statistického života vztahující se ke snižování povolené rychlosti na dálnicích je tedy 600 tisíc dolarů.

Cigarety a odpudivé obrázky. Poučí se kuřáci konečně?

Metodika výpočtu hodnoty statistického života je přirozeně o mnoho složitější než v tomto ilustrativním příkladu a v různých případech se liší. Avšak v principu je postavena na takovéto cost-benefit analýze – porovnání výnosů v podobě zachráněných životů a nákladech uvalených na zbytek společnosti.

Ač to tak na první pohled může vypadat, koncept hodnoty statistického života se přímo nesnaží vyjádřit reálnou hodnotu lidského života v peněžní sumě. Spíše se snaží nabídnout určité vodítko ke zhodnocení, nakolik je v určitém ohledu smysluplné vydávat prostředky na záchranu lidských životů.

Pak je logické, že s různými programy na snižování bezpečnostních rizik je spojena jiná hodnota statistického života. Například v roce 2010 ohodnotila americká federální Agentura pro ochranu životního prostředí v souvislosti s emisemi z dopravy hodnotu statistického života na 9 milionů dolarů. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv pak pracoval s hodnotou 8 milionů, zatímco ostatní vládní agentury s hodnotou kolem 6 milionů dolarů.

Obaly jako nepřítel planety? Recyklace pohledem ekonomie

Zodpovězení otázky, zda záchrana jednoho života stojí za oněch 600 tisíc dolarů, pak dále zůstává na tvůrcích hospodářské politiky. K tomuto rozhodnutí pak mohou sloužit výpočty založené na konceptu tzv. ochoty platit. Zde je hodnota statistického života odvozena od částky, kterou by byl reprezentativní vzorek společnosti (například 1 tisíc potenciálních obětí) ochoten zaplatit za snížení pravděpodobnosti úmrtí (například z 2/1 000 na 1/1 000).

Newsletter