Zahraniční obchod ČR byl v květnu v přebytku o 6,9 mld. korun (oč.14,5 mld.)

AKTUALIZOVÁNO – Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 6,9 mld. Kč, který byl meziročně o 8,2 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí nepříznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly o 4,7 mld. Kč a prohloubení deficitu bilance obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 3,0 mld. Kč, ostatními dopravními prostředky o 2,4 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 1,3 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl v meziročním srovnání hlavně menší deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,5 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v květnu přebytkem 55,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 4,8 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 3,6 mld. Kč na 47,8 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 0,4 % a dovoz o 2,5 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,1 % a růst dovozu o 0,8 %.

V meziročním srovnání klesl v květnu vývoz o 2,6 % na 305,1 mld. Kč, zatímco dovoz stagnoval na úrovni 298,2 mld. Kč. Květen 2018 měl stejný počet pracovních dní jako květen předchozího roku.

Bilance zahraničního obchodu se od začátku roku nevyvíjí nejlépe, v součtu za prvních pět měsíců je letošní výsledek nejhorší za poslední tři roky. Nedaří se především exportu automobilů, který meziročně klesá od začátku roku s výjimkou dubna.

„Potvrzuje se tak naše dlouhodobé očekávání o nasycenosti evropského trhu automobilů. Česká ekonomika je na exportu automobilového průmyslu silně závislá, a větší pokles poptávky tak pocítí významně. Zatím z těchto dat nelze dělat ukvapené závěry, avšak dosavadní vývoj zahraničního obchodu může indikovat, že přehřívající se česká ekonomika začíná zpomalovat rychleji, než se čekalo,“ uvedl ekonom UniCredit Jiří Pour.

Newsletter