Zahraniční obchod ČR byl za leden v přebytku o 19,4 miliardy korun

Podle předběžných údajů ČSÚ skončila v lednu bilance zahraničního obchodu s přebytkem 19,4 miliardy korun, který byl meziročně o 1,5 miliardy korun nižší.

Celkovou bilanci nepříznivě ovlivnilo především meziroční prohloubení deficitu obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,1 mld. Kč, ropou a zemním plynem o 3,0 mld. Kč, základními kovy o 2,3 mld. Kč. Příznivý vliv na celkovou bilanci měl zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 5,9 mld. Kč a strojů a zařízení o 2,6 mld. Kč. Deficit bilance chemických látek a přípravků se zmenšil o 1,5 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie skončila v lednu přebytkem 60 miliard korun a byla tak meziročně o 400 milionů vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o dvě miliardy korun na 38,8 miliardy korun. Meziročně v lednu vzrostl vývoz o 6,7 % (na 274,3 mld. Kč) a dovoz o 8 % (na 254,9 mld. Kč). 

Newsletter