Zahraniční obchod s vyšším přebytkem, projevuje se slabší koruna

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu přebytkem 11,5 mld. Kč, očekával se přitom nárůst na 10 mld. Kč. Meziročně je tak bilance o 6,6 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci podle ČSÚ příznivě ovlivnil meziroční růst aktiva bilance strojů a dopravních prostředků (o 6,6 mld. Kč), zejména díky vyššímu přebytku bilance silničních vozidel (o 13,7 mld. Kč). Zlepšila se také bilance surovin o 1,8 mld. Kč. Přebytek naopak klesl u bilance obchodu s polotovary a materiály (o 2,3 mld. Kč) a prohloubil se schodek obchodu chemických výrobků (o 0,7 mld. Kč). Deficit bilance minerálních paliv zůstal zhruba na stejné úrovni jako v červenci 2013 (15,2 mld. Kč).

Nárůst bilance zahraničního obchodu se státy EU

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila přebytkem 46,0 mld. Kč a byla tak meziročně o 12,5 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 5,6 mld. Kč na 33,4 mld. Kč. 

Rychlejší růst vývozu

Podle předběžných údajů se meziročně v červenci zvýšil vývoz o 18,3 % a dovoz o 16,1 %Meziměsíčně po sezónním očištění stoupl vývoz o 1,3 % a dovoz o 0,9 %.

Vlivem oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám vývoz a dovoz přepočtený na eura meziročně stoupl o 11,8 % a 9,7 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně vyšší o 15,7 % a 13,5 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 302,8 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 266,5 mld. Kč. 

Za nárůstem vývozu stál především vývoz strojů a dopravních prostředků, který se meziročně zvýšil o 25,0 % (33,7 mld. Kč). Vzrostl především vývoz silničních vozidel (o 20,5 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 4,0 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,2 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 27,2 % (24,7 mld. Kč), z čehož nejvyšší přírůstky byly zaznamenány u silničních vozidel (o 6,6 mld. Kč), strojů a zařízení k výrobě energie (o 4,4 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,0 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 0,7 % (0,2 mld. Kč). Dovoz ropy stoupl o 67,8 % hodnotově a o 49,2 % naturálně. Dovoz zemního plynu klesl o 42,1 % v hodnotovém vyjádření a o 25,3 % v naturálním vyjádření. 

 

Newsletter