Zahraniční obchod vykazuje meziroční zlepšení, hlavně ten se zeměmi EU

Květnová bilance českého zahraničního obchodu skončila podle předběžných údajů přebytkem ve výši třinácti miliard korun. Meziročně tedy vykazuje pokles 0,3 miliardy korun. V období od ledna do května ovšem přebytek dosáhl 82,3 miliardy korun, což představuje meziroční zvýšení o rovných dvacet miliard korun.

Čísla za prvních pět měsíců letošního roku potvrzují ekonomické oživení jak u nás, tak u naších klíčových obchodních partnerů. Meziročně stoupl jak vývoz, tak dovoz, a to i po přepočtení na eura. Vývoz si po tomto přepočtení polepšil o 5,4 procenta, zatímco dovoz o 3,7 procenta.

Příznivý stav květnové bilance je dán zejména zvýšením přebytku bilance strojů a dopravních prostředků, zejména automobilů.

Meziročně zřetelně stoupl vývoz do zemí Evropské unie, zvláště do Německa. Zatímco loni v květnu jsme do zemí EU vyvezli zboží za 190,5 miliardy korun v běžných cenách, letos v květnu to již bylo za téměř 215 miliard. Naopak do zemí mimo EU jsme loni v květnu vyvezli zboží za 44,4 miliard korun, zatímco letos v květnu jen za 43,3 miliardy korun.

Z toho plyne, že příznivá čísla za vývoz v prvních pěti měsících letošního roku jsou dána primárně zlepšením ekonomické situace v řadě zemí EU. Pokud by byla primárně výsledkem slabší koruny a tedy vyšší konkurenceschopnosti českého zboží na zahraničních trzích obecně, zřejmě by došlo ke zvýšení napříč zahraničními trhy, jak v rámci EU, tak mimo EU. Meziroční nárůst dovozu je pak primárně dán zlepšením ekonomické kondice tuzemského hospodářství.

Newsletter