Libra po ranním oslabení na historicky nejslabší hodnoty proti dolaru umazává část ztrát. Dolar se obchoduje pod 0,97 EURUSD. Koruna ve ztrátě těsně pod 24,65 za euro.

Zamračená budoucnost dětí narozených v krizi

Uvažujme řecké, italské a německé dítě narozené během poslední finanční krize. Z krachu, který se přehnal od New Yorku až po Šanghaj, se jednotlivé ekonomiky vzpamatovávaly pozvolna a každá jinak. Agentura Bloomberg se na tyto odlišnosti v případě třech vybraných zemí zaměřila a na základě dat a predikcí Mezinárodního měnového fondu vytvořila čtyři oblasti, kde se jasně ukazuje, značná rozdílnost.

Kdy to skončí?

Děti narozené v letech 2007 – 2008 neměly tušení, že budou vyrůstat v zemích řítících se do recese. Každá země se z této události vzpamatovávala, resp. vzpamatovává, jinak dlouhou dobu. MMF na základě toho vytvořil predikci, v kolika letech se děti ocitnou v situaci, kdy se jejich rodná ekonomika dostane zpět do předkrizové úrovně (viz graf č.1).

V případě německého dítěte by byly potřeba jen tři roky. České dítě by si muselo počkat 7 let. Nejhůře je na tom však Itálie a Řecko, kde by obnova trvala nejprve 17 a pak dokonce 18 let, v podstatě tedy celé dětství.

Ekonomická odolnost

Pokud bychom se zaměřili pouze na Itálii, Řecko a Německo a jejich dobu potřebnou k tomu, aby se dostaly zpět na své předkrizové úrovně měřené indexem HDP, nejlépe by na tom bylo Německo. Potřeba by k tomu byly pouhé tři roky. Ostatní jsou na tom mnohem hůře. Pro srovnání, v roce 2014 se Řecko nachází 25,8 procentních bodů pod svou předkrizovou situací (viz graf č.2).

Trh práce

Pracovní trh je v poměrně katastrofálním stavu, pokud jste italská dívka či řecký chlapec narozený během recese. Oba by se pravděpodobně chtěli přestěhovat do Německa, kde se v roce 2020 dostane nezaměstnanost na polovinu úrovně jejich vlastních zemí (viz graf č.3).

Zemědělství a průmysl

Poprvé za sledovanou dobu se během minulého roku dostalo zemědělství nad své předkrizové úrovně, a to jak v Řecku, tak i v Itálii. V případě průmyslu obou zemí bude cesta ještě dlouhá. Německo je přesný opak. Zemědělská výroba zaostává, zatímco průmyslová výroba expanduje na mnohem vyšší úrovně (viz graf č.4).

Chudoba

Chudoba je neustálým problémem ohrožujícím všechny generace. Dle MMF je na tom nejhůře Řecko, kde je chudobou ohroženo více jak 60 % dětí. Itálie je na tom lépe s bezmála 34 %. Německo opět vítězí na celé čáře. Chudoba se tam týká „pouze“ 20 % dětí (viz graf č.5).

 

Newsletter