Západní svět ochromuje rakovina. Odstranili jsme přirozený výběr, varují vědci

Chabá zdravotní péče stále zůstává významným deficitem rozvojových ekonomik. Kvůli tomu, že lidé zde umírají na nemoci, které už se dávno dají úspěšně vyléčit, tamní ekonomiky přicházejí o jednotky procent HDP, varovala minulý rok studie Harvard Medical School. Nicméně ne o všech chorobách lze říci, že ohrožují rozvojový svět více než ten vyspělý; především to platí o těch civilizačních, jako je například obezita.

Avšak pro někoho bude možná překvapením, že se to týká také rakoviny. Ta je globálně druhou nejčastější příčinou úmrtí; podle dat Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO) na ní v roce 2018 zemřelo 9,6 milionů lidí. Na každých šest úmrtí tedy připadá jedno způsobené rakovinou. Její výskyt se navíc celosvětově zvyšuje.

Úmrtí, kterým šlo zabránit, stojí globální ekonomiku biliony dolarů

Možnost využívat lepší zdravotní péči však v boji proti rozmáhání rakoviny příliš nepomáhá; zdá se, že dokonce spíše naopak. Alespoň podle zjištění, se kterými nedávno přišli Wenpeng You a Maciej Henneberg. Ti porovnávali desítku zemí s nejlepším přístupem ke zdravotní péči s deseti zeměmi, které jsou na tom v tomto ohledu v globálním měřítku naopak nejhůře. A ukázalo se, že rakovinou je paradoxně více ohrožena právě ona „top desítka“, která se může pyšnit nejlepším zdravotnictvím.

Vědci z University of Adelaide, kteří své závěry publikovali v odborném časopise Evolutionary Applications, spočítali míru výskytu deseti typů rakoviny pro obě skupiny zemí zvlášť. U devíti z nich přitom odhalili významně vyšší výskyt v rámci desítky zemí s nejlepší zdravotní péčí (Island, Singapur, Japonsko, Švýcarsko, Švédsko, Lucembursko, Německo, Itálie , Kypr a Andorra) oproti desítce „nejhorších“ (Burkina Faso, Čad, Středoafrická republika, Afghánistán, Somálsko, Sierra Leone, Demokratická republika Kongo, Guinea-Bissau, Burundi a Kamerun):

  • Rakovina varlat: 14krát vyšší
  • Rakovina plic: 12krát vyšší
  • Rakovina kůže: 10krát vyšší
  • Rakovina mozku: 6,5krát vyšší
  • Rakovina slinivky břišní: 5,1krát vyšší
  • Rakovina prostaty: 3,5krát vyšší
  • Leukémie: 3,5krát vyšší
  • Rakovina prsu: 2,7krát vyšší
  • Rakovina vaječníku: 2krát vyšší

Pouze u rakoviny děložního čípku byla kvantifikována 5krát větší míra výskytu u skupiny zemí s nejhorší zdravotní péči, což autoři vysvětlují špatnou hygienou v chudých zemích, shrnuje výsledky server Science Daily.

Sezení jako nové kouření. Vyměňte židli za rotoped, nabádá WEF

Pro toto na první pohled možná neintuitivní zjištění ve skutečnosti existuje poměrně logické vysvětlení. „Země s nízkou mírou úmrtnosti dovolují více lidem s rakovinným genetickým pozadím reprodukovat se a předávat tak geny rakoviny/mutace na další generaci. Mezitím, nízká míra plodnosti v těchto zemích nemusí být schopna různorodé biologické variace, aby poskytla příležitost k výběru přirozeně zdravé populace,“ vysvětluje Wenpeng You, jeden z autorů.

Jedná se tedy o mechanismus přirozeného výběru, který však ve vyspělých zemích už dlouho nefunguje tak nekompromisně a účinně jako v těch rozvojových. Za tím přitom stojí fenomény, které jsou spojovány zejména se stárnutím populace. „Nízká míra úmrtnosti a nízká míra plodnosti v ‚lepším‛ světě tak mohou mít za následek samo-zesilovací cyklus, který hromadí genetické pozadí rakoviny ve vyšší míře než dříve,“ dodal You.

Jak se tedy zdá, bohatá západní společnost si na sebe upletla bič. „Kvůli kvalitě naší zdravotní péče v západní společnosti jsme téměř odstranili přirozený výběr v roli ‚školitele genového fondu‛. Bohužel, akumulace genetických mutací v průběhu času a napříč generacemi je jako opožděný rozsudek smrti,“ upozornil Maciej Henneberg. „Je možné, že jediná cesta, jak se lidstvo může jednou a provždy zbavit rakoviny, je prostřednictvím genetického inženýrství – opravit naše geny a odebrat rakovinu z rovnice,“ prezentoval svou futuristickou vizi druhý z autorů.

Miliardové pohlavní choroby na vzestupu

Newsletter