Na zahraničních trzích pozorujeme lehký výprodej dolaru proti euru a proti procyklickým měnám. Měny regionu v zisku. Koruna zpevňuje pod 25,55 za euro.

Zaplatí, nebo nezaplatí? Platební morálku prozradí digitální stopa

Hodnocení klientů podle stupně rizika je alfou a omegou risk managementu v komerčním bankovnictví. Vyjádřením posouzené bonity klienta je tzv. kreditní skóre, které bankéřům značně napoví, zda bude hypotetický úvěr, o jehož poskytnutí klient žádá, řádně splácen, anebo zda naopak mají tu čest s problémovou osobou. V Číně se přitom tento systém hodnocení potenciálních dlužníků zalíbil natolik, že chce takto hodnotit všechny obyvatele, a to nejen s ohledem na řádné splácení závazků, ale především, aby byl přehled o tom, kdo je a kdo není řádný občan.

Zatímco banky bude při stanovení vašeho kreditního skóre zajímat především to, jaké jsou vaše příjmy, majetek a jak se stavíte (či jste se v minulosti stavěli) ke svým dosavadním závazkům, čínská vláda vytváří svým občanům tzv. sociální skóre nejen s ohledem na platební morálku, ale i podle toho, jak se chovají na silnicích, v MHD či na internetu. Kdo tedy bude prostřednictvím sociálních sítí šířit nevhodný obsah nebo tam prostě jen trávit moc času, přijde o cenné občanské body.

Čínský Velký bratr a digitální komunismus v praxi

Není to však jen čínský stát, kdo se snaží trend digitalizace a související počet informací, které lidé o sobě prostřednictvím internetu mimoděk poskytují, využít naplno. Jistá německá společnost sleduje digitální stopu svých zákazníků, aby – podobně jako banky – dokázala předvídat jejich budoucí finanční chování. Podle toho se pak rozhoduje, komu z nich umožní zaplatit nákup s dvoutýdenním odstupem po odeslání.

A pro všechny, kteří se v současném digitálním věku obávají o ztrátu svého soukromí, může být strašidelnou zprávou, že to dokonce funguje. Alespoň podle výsledků studie Frankfurt School of Finance & Management, která vznikla ve spolupráci s touto společností, jejíž název však autoři nechtějí sdělit. Prozradili však, že jde o firmu podobnou americkému eshopu s nábytkem jménem Wayfair, píše server Market Watch.

Za využití více než 250 000 měření a analýz 270 399 nákupů provedených u německé e-commerce společnosti vědci dokázali pomocí digitální stopy určit, zda daný zákazník provede platbu včas, a to s vyšší přesností než standardní model úvěrového rizika, který vychází z objektivních charakteristik klientů.

 

Ze závěrů studie přitom plyne, že problematičtí zákazníci, tedy tací, kteří zaplatí buď pozdě, anebo dokonce vůbec, jsou především ti, kteří nakupují impulsivně, přičemž je lze identifikovat podle toho, že se na stránky e-shopu dostanou přes placený odkaz. Dále mezi ně patří také osoby, kteří surfují na webu pozdě v noci, respektive v časných ranních hodinách. 

Pozor by si e-shopy, které poskytují možnost odložené platby, měly dát i na ty, kteří v e-mailové adrese nemají obsaženo či uvedeno své jméno; u těchto zákazníků je o 30 % vyšší pravděpodobnost, že nedojde k řádnému zaplacení v požadovaném termínu. 

Dokonce třikrát vyšší míru selhání mají osoby, které si zboží objednají přes mobilní telefon, oproti lidem, kteří objednávku pošlou z počítače. Nicméně „lepšími“ klienty jsou v tomto ohledu vlastníci iPhonu oproti těm, kteří používají telefon s Androidem. To je v přitom souladu se zjištěním předchozích výzkumů, podle kterých mají uživatelé produktů Apple vyšší příjmy a také lepší kreditní skóre.

Ověřeno na datech: Uživatelé Apple mají nejvyšší úvěrové skóre

 

Newsletter