Zapomeňte Edisona i Bella. Největší vliv měly inovace v IT

Produktivita je hnacím motorem hospodářského růstu. Hnacím motorem produktivity jsou pak inovace. Vědci z Národního úřadu pro ekonomický výzkum se proto zaměřili na seřazení důležitosti patentů podle dopadu skutečné technologické změny v daném odvětví ekonomiky Spojených států. A světe div se, období jmen jako Tesla nebo Edison bylo převálcováno devadesátými lety a boomem IT.

Většina předchozích výzkumů se zaměřila na porovnání inovativních období z hlediska počtu zaregistrovaných patentů nebo citací patentů. Takové praktiky jsou však lehce ovlivnitelné exogenními vlivy, jako změnami v právní hantýrce, a nejsou tak příliš vypovídajícím ukazatelem. Například patent telegrafu v podstatě nebyl a není citován, kdežto některé nové patenty s minimálním vlivem nasbíraly stovky citací. Proto se akademici Kelly, Papanikolaou, Seru a Taddy rozhodli vytvořit algoritmus, který se zaměřuje na analýzu vlny patentů následující zavedení jednoho konkrétního typu.

Autoři výzkumu vzali data z databáze amerického patentového ústavu od roku 1836 do roku 2010. Dřívější data totiž nebyla dostupná vinou požáru úřadu, který sídlil v hotelu. Při tomto požáru mimochodem shořely patenty na kolt nebo vyzrňovač bavlny.

Podle výzkumu je roční počet patentů po většinu historie stejný. Jakmile však autoři výzkumu použili jejich algoritmus na rozpoznání inovativních vln, můžeme pozorovat několik peaků (viz graf počtu klíčových patentovaných inovací na milion obyvatel). Jeden z nich byl pozorován v době od začátku zlatých 20. let do Velké hospodářské krize. Historik Alexander Field pro server Washington Post uvedl, že právě tato dekáda položila základ pro rapidní růst Spojených států po druhé světové válce.

Globální image USA v grafech. Jak je vidí a hodnotí ostatní země?

„Většina lidí si nemůže připustit, že velká inovativní vlna nastala v dekádě, kdy nezaměstnanost dosahovala téměř dvouciferného čísla,“ dodal Field. To má však dle autorů svůj důvod.

Podle výpočtu efektivnosti inovací, uvedl Papanikolaou, se zavedení inovace do provozu a její následný efekt projeví v ekonomickém růstu až v období několika let. „Období, která přinesla mnoho důležitých inovací, byla vždy následována obdobími vysoké produktivity,“ uvedl v odborné stati. A toto období jsme zažili nedávno, na přelomu tisíciletí. I pokud bychom již byli na sestupné tendenci, třetí vlna amerických i asijských IT inovací by měla přinášet ovoce ještě pěkně dlouho.

 

Newsletter