Euro proti dolaru zisky nerozšiřuje. Obchoduje se těsně pod 1,1900 EURUSD. Měny regionu drží zisky. Koruna krátce zpevnila pod 25,55 za euro, část zisků ale poté odevzdala.

Zářijová bilance obchodu potvrzuje oživení české ekonomiky

Běžný účet platební bilance skončil v září ve schodku 21 miliard korun. Bilance zboží a služeb ale vykázala přebytek 28,5 miliardy. Vývozní i dovozní aktivita po srpnovém útlumu opět narostla.

Přebytek obchodní bilance se po srpnovém poklesu vrátil na úrovně, jichž dosahoval v prvním pololetí letošního roku. Jde tak o další potvrzení toho, že srpnová slabší čísla za průmysl – a tedy i export – byla dána jednorázovými faktory, předně celozávodními dovolenými, a neodrážela makroekonomický vývoj. V září naopak vývoz zboží dosáhl svého letošního nejvyššího objemu, téměř 274 miliard korun. Z letošní perspektivy byla rekordní i dovozní aktivita.

Druhý nejvyšší letošní schodek běžného účtu platební bilance odráží primárně vliv vyplacených dividend z přímých zahraničních investic v objemu 36,7 miliardy korun. V kumulovaném vyjádření za celý letošní rok vykazuje běžný účet letos poprvé záporný výsledek, minus 3,8 miliardy korun. Z celkového hlediska je ale i tak třeba hodnotit platební bilanci pozitivně právě kvůli příznivým číslům týkajícím se obchodní bilance, která potvrzují pokračující oživování tuzemské ekonomiky.

Newsletter