Krátké korunové sazby klesly. Koruna oslabila nad 25,40 za euro a nad 23,40 za dolar. Dolar proti euru zpevnil pod 1,0850. Americká výnosová křivky se napřimuje.

Zářijová bilance obchodu potvrzuje oživení české ekonomiky

Běžný účet platební bilance skončil v září ve schodku 21 miliard korun. Bilance zboží a služeb ale vykázala přebytek 28,5 miliardy. Vývozní i dovozní aktivita po srpnovém útlumu opět narostla.

Přebytek obchodní bilance se po srpnovém poklesu vrátil na úrovně, jichž dosahoval v prvním pololetí letošního roku. Jde tak o další potvrzení toho, že srpnová slabší čísla za průmysl – a tedy i export – byla dána jednorázovými faktory, předně celozávodními dovolenými, a neodrážela makroekonomický vývoj. V září naopak vývoz zboží dosáhl svého letošního nejvyššího objemu, téměř 274 miliard korun. Z letošní perspektivy byla rekordní i dovozní aktivita.

Druhý nejvyšší letošní schodek běžného účtu platební bilance odráží primárně vliv vyplacených dividend z přímých zahraničních investic v objemu 36,7 miliardy korun. V kumulovaném vyjádření za celý letošní rok vykazuje běžný účet letos poprvé záporný výsledek, minus 3,8 miliardy korun. Z celkového hlediska je ale i tak třeba hodnotit platební bilanci pozitivně právě kvůli příznivým číslům týkajícím se obchodní bilance, která potvrzují pokračující oživování tuzemské ekonomiky.

Newsletter