Zaslouží HDP pozornost? V čem je jiný ten americký?

Opusťme Fed a měnovou politiku a postupme v seriálu Akademie na žebříčku sledovanosti amerických ukazatelů z ekonomiky o jeden stupeň níže. Tam se nachází číslo, které popisuje americkou ekonomiku jako celek. Hrubý domácí produkt. Jaké jdou záludnosti amerického údaje proti evropskému nebo českému? Co kritizují někteří ekonomové a doporučují sledovat namísto tohoto čísla? Nejprve trocha faktů, hned potom polemika.

Zásadní číslo, které nejen Fed marně vyhlíží

Nejprve čísla a fakta…

Hrubý domácí produkt Spojených států začal být publikován v roce 1930 s roční periodou, za druhé čtvrtletí roku 1947 pak poprvé přibylo kvartální poskytování dat. Údaj poskytuje statistický a výzkumný úřad Bureau of Economic Analysis (BEA) při ministerstvu obchodu. Je vyjádřením konečné tržní hodnoty veškerého zboží a služeb, vyprodukovaných uvnitř země za sledované období. Koncept výdajové metody propočtu HDP je agregací veškerých finálních výdajů plus exportu při odečtení importu. Koncept je očištěn o inflaci.

Kvartální údaj o americkém HDP je poskytován ve třech vydáních. Prvotní odhad (Advanced) za čtvrtletí předchozí aktuálnímu přichází obvykle na sklonku měsíce následujícího po sledovaném čtvrtletí, zpřesněný odhad (Secondary) na sklonku druhého měsíce čtvrtletí aktuálního a konečný třetí údaj o HDP za čtvrtletí předchozí (Final) vychází před koncem čtvrtletí aktuálního.

Akademie: Co je a dělá Fed

Finanční trhy zajímá zejména dynamika vývoje ekonomiky, prioritně přijímaným vyjádřením je tak procentuální změna a to v sezónním očištění, které odfiltruje efekty, jako jsou vyšší spotřebitelské výdaje ve vánoční sezóně či snížený výkon stavebnictví při chladném počasí a samozřejmě kalendářní variace (počet pracovních dní, svátků). Výchozí, finančními trhy „čtenou“ hodnotou amerického HDP tak je „GDP US 2009 Dollars QoQ SAAR“.

Ve zkratce SAAR (Seasonally adjusted annual rate) se skrývá specifikum publikace amerického HDP – anualizovaná podoba (GDP Annualized QoQ) – a jak uvidíme dále, řady dalších amerických dat z ekonomiky. Sezónně očištěná kvartální data jsou publikována v podobě, přepočtené na celý rok. Postup anualizace si můžeme vysvětlit následovně: 1) Absolutní hodnoty ukazatele v USD se anualizují, tedy vynásobí čtyřmi. 2) Při výpočtu růstu však dostaneme znovu „normální“ růst (neboť čtyřka se vykrátí), ale fakticky je i růst anualizován podle vzorce:

Anualizovaný kvartální růst = (1+kvartální růst)^4 -1

Jestliže americká ekonomika v daném čtvrtletí vzroste oproti čtvrtletí předchozímu o 0,1 %, finanční trhy se dozvědí údaj +0,4 % v anualizované podobě vývoje proti předchozímu čtvrtletí. Meziroční růsty (či poklesy) se logicky neanualizují, jde o prostou meziroční změnu. Ač je vypovídací hodnota amerického anualizovaného údaje ve srovnání s v Evropě běžným vyjádřením shodná, není přímo porovnatelná.

Americký trh práce: Jak se v tom vyznat a nápověda Goldman Sachs

Klíčovou komponentou amerického HDP je osobní spotřeba (Personal Consumption). Z toho vyplývá, že shodná s HDP je historie publikace tohoto údaje, datum publikace údaje, počet revizí údaje, výchozí základna i sezónní očištění a také poskytovatel údaje. Sadu údajů z celkové ekonomiky doplňují Deflátor HDP (GDP Price Index), počítaný jako nominální HDP/reálný HDP * 100 a jádrový index výdajů na osobní spotřebu, o kterém bylo kvůli souvislostem pojednáno v části věnované Fedu. Deflátory obecně měří celkovou cenovou změnu a jsou počítány dělením odpovídající nominální hodnoty reálnou hodnotou a vynásobeny 100.

…a teď polemika a pár proti

Potud data, teď ta polemika. Údaj o americkém HDP je celkově čtvrtý nejsledovanější údaj z americké ekonomiky. Jaká jsou pro a proti této pozornosti?

Například Russ Koesterich, hlavní investiční stratég BlackRock a hlavní globální stratég iShares, uznává, že údaj o HDP je „ukazatelem zlatého standardu, který se všechny další ukazatele snaží předpovědět“. Z pohledu užití příchozích dat z ekonomiky finančními trhy, které samy stojí vůči celkovému vývoji ekonomiky v roli předstihového ukazatele, ale akcentuje jeho zpětně hledící vypovídací schopnost a příliš nízkou frekvenci publikace dat. Upozorňuje také na rozsáhlé revize mezi předběžným a finálním číslem o daném čtvrtletí. Goldman Sachs v motivaci ke tvorbě svého složeného předstihového, tedy výhledového, CIA indexu uvádí mezi slabinami HDP kvartální dostupnost, zveřejnění nejméně měsíc po sledovaném období a to ještě jen prvotního odhadu, stojícího na nekompletních datech a v důsledku toho následně masivně revidovaného. Zdůrazňuje také výdajovou stranu sestavování HDP, zatímco východisko příjmové strany by dle Goldman Sachs nabídlo spolehlivější odhady a připomíná také volatilnější a větším revizím podléhající složky zahraničního obchodu či zásob, ovlivňující zejména krátkodobé trendy.

Když jdeme po slevách a nefrčí plastiky, tryskáče ani krokodýli

U amerického HDP nelze neuvést revizi, kterou prošla celá časová řada zpětně až do roku 1929 v roce 2013. Na přelomu července a srpna byly úřadem BEA oznámeny zásadní změny ve výpočtu amerického HDP. Mezi zásadnější změny patřilo započtení nehmotných aktiv (výzkum a vývoj, autorská práva a další) mezi investice, zohledněna je nově mezera v penzijním systému. Změna byla úřadem BEA vysvětlena jako snaha o adaptaci propočtu HDP na proměny americké ekonomiky. Nešlo tedy pouze o úpravu dat, ale zařazení zcela nové skupiny dat do propočtu HDP a úprava časové řady zpětně až k Velké Depresi.

Vliv revizí amerického HDP podrobil analýze Zach Pandl, stratég pro oblast úrokových sazeb v Columbia Management Investment Advisers. Na příkladu za čtvrté čtvrtletí roku 1968 doložil, jak postupné revize a úpravy metodiky propočtu HDP proměňovaly vykázaný vývoj ekonomiky za dané čtvrtletí. Dle jeho propočtů proti prvotně oznámenému růstu o 3,9 % došlo postupnými revizemi až na vykázání mírné kontrakce ekonomiky ve 4Q68 s rokem 1986 a revizí zpět k růstu v 90. letech. Pandl za volatilní a masivní revize způsobující součásti HDP také označuje zejména statistiku obchodu a logicky změny zásob, po jejichž vyloučení dostaneme položku zvanou „domácí finální prodeje“. Připomíná, že úřad BEA kromě HDP, vycházejícího z výdajové strany, sestavuje také hrubý domácí příjem (Gross Domestic Income – GDI), což označuje za lepší míru růstu ekonomiky oproti HDP. Jeho třetím doporučením je věnovat HDP méně pozornosti, než je dnes ze strany finančních trhů realitou.

I s naznačeným postupem se příště posuneme blíže k americkému spotřebiteli, za kterým jde zhruba 70 procent výstupu celkové americké ekonomiky.

 

Newsletter