Zastřihlá pérka aneb propad VIP bankéřů

Zaměstnání ve finančním sektoru bylo odjakživa spojeno s vidinou astronomických mezd. Obzvláště to platí v případě bankéřů. V předkrizové době bylo poměrně běžné, že vysoce postavení bankéři získávali horentní bonusy o velikosti sedmimístných čísel. Po světovém krachu však přišlo investiční ochlazení, které s sebou stáhlo i výplatní pásky většiny finančníků.

I přesto, že po bouřlivých letech 2008 a 2009 přišlo určité uklidnění, vyplácené bonusy se už těžko dostávaly na své předchozí úrovně. Postarala se o to nejen zvýšená opatrnost investorů, ale taktéž i sami regulátoři. Konkrétně v Evropě bylo letos zavedeno zastropování bonusů bankéřů, které tak mohou dosáhnout maximální velikosti dvojnásobku základní fixní mzdy.

Na základě účinnosti tohoto opatření došlo na celkové snížení úrovně vyplácených bonusů. Poslední data Evropského orgánu pro bankovnictví ukázala, že počet bankéřů s, v eurech denominovanými, milionovými bonusy se v roce 2013 snížil z 3530 osob z roku 2012 na 3178. Více jak dva tisíce těchto bankéřů pak pochází přímo z finančního centra v Londýně (viz graf).

Stejně tak klesl i poměr variabilní složky mzdy vůči té fixní. V roce 2012 dosahoval 108,74 %, o rok poté spadl na 104,27 %. V podstatě to znamená, že bonusy jsou stále, ovšem jen lehce, vyšší než základní nepohyblivá mzda.

Celkový pokles u obou sledovaných ukazatelů je tak přisuzován jednak zmiňovanému zastropování bonusů, ale rovněž na něj zapůsobily i změny devizových kurzů a celkový propad ziskovosti evropského bankovního sektoru.

Investiční bankéři vs. asset manažeři aneb kdo víc vydělává

Kdo si vydělal nejvíce?

Data zveřejněná Evropským orgánem pro bankovnictví obsahují i zmínku o bankéři, kteří si za rok 2013 vydělal na bonusech nejvíce. Šlo o finančníka z Londýna, jenž získal navíc necelých 18,4 milionů eur. Při detailním pohledu byla tato suma rozložena na roční fixní mzdu o velikosti 1,1 milionů eur a bonusy odvozené od obchodní činnosti, které čítaly dohromady něco málo přes 17,2 milionů eur.

Vyplacení variabilní složky však neproběhlo najednou. Většina byla namísto hotovosti vyplacena ve formě akcií banky a další část pak byla pozdržena o více jak tři roky.

Podvod sem, podvod tam aneb nezkrocená Wall Street a Londýn

Regulace? Není problém

Zavedení bonusové regulace je trnem v oku zasažených bankéřů. Finanční domy jsou však poměrně vynalézavé, v rámci alternativních řešení přišly například s vytvořením tzv. příspěvků, které se do bonusů vůbec nezapočítávají.

Evropský orgán pro bankovnictví je však s touto praktikou obeznámen a snaží se ji co nejdříve eliminovat prostřednictvím rozšíření platné regulace. Cílem je tak zavést jednotný systém odměn pro celý evropský bankovní sektor, kde bude platit, že jakákoliv změna mzdy, který se netýká fixního základu, je v podstatě bonus a nic jiného. Do toho pak samozřejmě spadají i zmiňované příspěvky.

Regulátor však předtím musí sjednotit všech 28 měnových autorit v rámci celé Evropské unie, aby bylo možné jednotně aplikovat nová standardizovaná pravidla, včetně administrace samotných zátěžových testů bankovního systému.

 

Newsletter