Americké výnosy rostou více než evropské. Dolar obrátil do zisku pod 1,0650 za euro. Měny regionu v mírné ztrátě. Koruna se obchoduje nad 25,25 za euro.

Zelený, Kohout, Kovanda, Švihlíková – Jak uspět v novém světě ONLINE

Světové ekonomiky vstupují do éry deglobalizace. Zatímco do roku 2006 růst světového obchodu prudce přesahoval růst HDP, od roku 2008 je tomu naopak, uvedl profesor Milan Zelený na konferenci „Transformace společnosti, ekonomiky i podnikání: Jak uspět v novém světě?“ Sledujeme konferenci nadace ZET s profesorem Milanem Zeleným, ekonomkou Ilonou Švihlíkovou a ekonomy Pavlem Kohoutem a Lukášem Kovandou, které je Roklen24 mediáním partnerem. 

jak uspět v novém světě? – sledujeme online
16:08 Postřehy z konference v tuto chvíli končíme, ale na Roklen24 to ještě rozhodně není vše. Brzy se můžete těšit na rozhovory i videorozhovory s řečníky akce! Hezký den!
15:40 Libor Witassek (Vítkovice Holding): Historie firmy sahá 188 let zpět, v letech 2003-2015 jsme obnovili 80 % výrobních prostředků. Nebojíme se čínské levné konkurence, protože my pouze nedodáváme ocel, ale budujeme uzavřené soběstačné procesy od materiálu a dalších vstupů (recyklace) přes vysoce technologicky vyspělou výrobu po snahu o dodání kompletních finálních řešení.
14:28 Baťka: Vzdělávání produkuje nepoužitelné lidi. Založili jsme vlastní Fosfa Univerzitu. Jsem přesvědčen, že náš dělník zvládne promyslet a navrhnout to, co nedokáže 90 % manažerů v Česku.
14:27 Baťka: Sázíme na vertikální farmy produkce potravin, čisté a vegetativně v řádu dní. Japonci je museli rozvinout po roce 2011, havárii jaderné elektrárny Fukušima.
14:08 Baťka: Firma od let 2001-2002 zcela otočila strukturu produktů. trhy kam dodáváte. Třem klíčovým zákazníkům jsem v určitém momentě řekl: „Už ne.“
14:07 Baťka: Ve firmě jsem rozhodl, že nepřijímáme žádné dotace, je to svoboda řízení pro management.
14:03 Konference pokračuje na téma PODNIKATELÉ: TECHNOLOGIE, INOVACE A TRHY. Šéf Fosfy Ivan Baťka, Tihomir Erdeljac (Industrial Technology Systems),  Libor Witassek (DC Vision a Vítkovice Holding, a.s.),  Ladislav Verner (SOMA), Norbert Brath (Embraco).
12:39 Švihlíková: Ve všech vyspělých zemích roste pracující chudoba – těch, od pracují, ale přesto dostávají tak málo, že jsouo odkázáni na další podporu státu.
12:37 Ekonomka Ilona Švihlíková: Dochází k rozpojení produktivity práce a mezd. Růst je „stále méně pracovně úsporný“. Ekonomika vykazuje růst, mezinárodní obchod ne. 
12:26 Kohout: Složitost zákonů i podzákonných norem upravujících podnikání je jednou z podceňovaných, přitom zásadních makroekonomických veličin.
12:14 Ekonom Pavel Kohout: Hlavním motorem růstu  (světové ekonomiky, ekonomiky USA) je dluh. Do 70. let 1 USD dluhu tvořil 1 USD HDP, dnes jsou na 1 USD HDP potřeba 2 dolary dluhu. Co je  hlavní brzdou? Složitost.
12:06 Kovanda: Misalokaci kapitálu považuji za pravdivější důvod dnešního stavu ekonomik.
12:05 Kovanda: Během úvěrové expanze dochází k financování projektů s vysokým kolaterálem ale nízkou efektivností, dochází tedy k nesprávné, neefektivní alokaci kapitálu. Přebujelý úvěrový boom stahuje zdroje v ekonomice neefektivním směrem.
11:54 Kovanda: Západní ekonomiky provází japonizace (stárnutí populace) a uberizace (nové technologie, sdílení), rostoucí nerovnost (více peněz pro ty s nižším sklonem ke spotřebě), silná poptávka po bezpečných aktivech (pokrizová averze k riziku plus zátěž nových regulací).
11:45 Kovanda: Dlouhá desetiletí dochází k poklesu reálné úrokové míry, kompatibilní s plnou zaměstnaností. Sazby se dostaly k nule. Je tato sazba už záporná? 
11:43 Hlavní ekonom Roklen Lukáš Kovanda: Co stojí za současným stavem světové ekonomiky? Sekulární stagnace a problém misalokace kapitálu.
11:30 Zelený k deglobalizaci: Namísto globální logistiky fyzických produktů je místní, relokalizovaná produkce podpořena toky technologií a informací
11:20 Šéf Fosfy Baťka: Baťa nevyvážel jen boty, ale celé komplexy, města, zvedal úroveň a vytvářel potřeby a poptávku v místě.
11:12 Zelený: Moderní podniky potřebují lidi, kteří něco umí, ne lidi, kteří jen o něčem něco vědí
11:10 Zelený: Doprovodnými jevy deglobalizace jsou například samoobsluha a self-service (snaha dělat si věci sami), masová kustomizace (individualizace a šití na míru). Přecházíme k Baťovskému nejdříve prodáme (na objednávku) a pak teprve vyrobíme).
11:07 Zelený: Míra nezaměstnanosti nám může díky technologii a automatizaci tak, jak je nastavena, může klesat k nule, přesto počet nezaměstnaných může narůstat. 
11:02 Zelený: Součástí metamorfózy ekonomiky je DEGLOBALIZACE. Globalizace znamená outsourcing a přeshraniční toky. Do roku 2006 růst světového HDP nedosahoval ani poloviny růstu obchodu (3,5 % vs. 8 %), od roku 2008 je tomu naopak.
10:54 Zelený: Jediným způsobem, jak zachovat zaměstnanost ve stávajících sektorech by bylo zastavení růstu produktivity práce. 
10:53 Profesor Milan Zelený: Světové ekonomiky procházejí sérií trasformací. Všechny ekonomiky jsou dnes rozvojové, vstupujeme do éry DEGLOBALIZACE.
 

Newsletter