Ženy v sektoru technologií? Česká republika je na tom bídně

Ať už se podíváme na statistiky z takřka jakékoliv země, dojdeme k závěru, který není žádnou novinkou – ženy v průměru vydělávají značně méně než muži. Na genderovou nerovnost na trhu práce lze ovšem nahlížet nejen podle průměrného výdělku, ale například optikou toho, v jakém poměru jsou mužští a ženští pracovníci zastoupeni v jednotlivých sektorech. Nový Woman in Tech Index takto zkoumal odvětví moderních technologií a výsledky pro Českou republiku nejsou zrovna dobré.

Woman in Tech index – „index žen v technologiích“ – každoročně vydává digitální platforma Honeypot, která se zaměřuje na kariéru ve světě moderních technologií, kde výdělky obecně patří k nejvyšším. Ne náhodou tak zkoumala, jak si v tomto sektoru vedou muži a ženy. Studie pro rok 2018 analyzovala situaci v 41 zemích OECD a EU, přičemž se zaměřila na tyto faktory: 

  • Ženy a muži v celé ekonomice. Jaký podíl z pracovní síly tvoří muži a jaký ženy a jaké jsou jejich průměrné výdělky.
  • Ženy v technologiích. Jaké procento z pracovníků v odvětví moderních technologií tvoří ženy.
  • Příležitosti pro ženy v technologiích. Vypočtené porovnáním rozdílu mezi procentním podílem žen na celkové pracovní síle a podílem žen v technologickém sektoru. Studie navíc zohlednila procento absolventů v technologických oborech.
  • „Tech wage gap“. Jak se liší průměrné výdělky mužů a žen pracujících v technologickém sektoru.
  • Ženský kariérní rozvoj. Hodnocený jako procentní podíl žen na manažerských, vedoucích a důležitých pozicích ve vládním sektoru.

Genderová (ne)rovnost v grafech: Škodí sexismus ekonomice?

V následující tabulce můžete vidět vybrané výsledky za Českou republiku. I když ženy zde tvoří téměř 45 % pracovní síly, v technologickém sektoru jsou zastoupeny pouze zhruba 11 %. A zatímco data za celou ekonomiku říkají, že muži vydělávají v průměru o 19,5 % více, v odvětví moderních technologií si přijdou na plat vyšší dokonce o 32,5 %. 

Existuje spousta zemí, kde je odvětví moderních technologií ke slabšímu pohlaví mnohem přívětivější. Česká republika se totiž v indexu žen v technologiích za rok 2018 umístila až na chvostu, a to na čtvrté nejhorší příčce ze sledovaných 41 zemí. 

Gender pay gap v EU: Proč ČR patří k rekordmanům?

Následující tabulka ukazuje data za TOP 20 zemí, kde mají podle výsledků studie ženy ve světě moderních technologií největší šanci na solidní uplatnění. Zde „tech wage gap“ o tolik nepřevyšuje „normální“ gender wage gap v celé ekonomice v takovém rozsahu jako v České republice. V 10 státech, které jsou umístěny v horní části tabulky, je jejich rozdíl dokonce kladný (wage gap v celé ekonomice minus wage gap v technologickém sektoru), což znamená, že rozdíly ve výdělcích mužů a žen v technologiích jsou v porovnání s agregátními rozdíly za celou příslušnou ekonomikou méně výrazné.

Výsledky ovšem také ukázaly, že genderová nerovnost ve vyspělých zemích nemizí, ba v řadě spíše naopak. „Tento index ukazuje, že se rozdíly v odměňování žen a mužů za posledních 5 let zvýšily v 17 zemích. To může být pro mnoho lidí překvapením,“ říká Emma Tracey, spoluzakladatelka společnosti Honeypot. „Je však povzbudivé, že některé země jako Finsko, Švédsko a Velká Británie dělají pozitivní kroky směrem k rovnosti jak v technologickém průmyslu, tak obecně. Jejich příklad by měl působit jako katalyzátor u zbývajících zemí OECD a EU a pomoci tak řešit jejich mzdové nerovnosti,“ dodala Tracey.

Zpět ke Kuznetsovi: Kapitalismus vs. nerovnost

Newsletter