Zhodnocení až 500 %? Legalizujme marihuanu!

Investice zaměřené na marihuanu zaznamenaly od října silný pokles. Některé ETF fondy spadly až o 50 procent. Ale neklesejme na mysli. Tento volatilní sektor může být velmi atraktivní zejména pro dlouhodobé investory.

Odvětví zpracování a spotřebování marihuany je stále velmi nové, a nadto zastřené sociálním stigmatem. Je však pravděpodobné, že právě nyní stojíme na zlomovém bodě. Kanada jakožto první z nejrozvinutějších zemí (G7) totiž legalizovala marihuanu pro medicínské, a dokonce i rekreační využití u dospělých.

Tento krok může vyvolat řetězovou reakci i v ostatních rozvinutých zemích. Marihuana je aktuální v politické debatě mnoha států, nejen v Kanadě. „Tráva“ se tak může dostat i do předvolební kampaně v USA ve volbách v roce 2020. Existuje totiž množství průzkumů veřejného mínění, které říkají, že voliči chtějí toto téma prosadit do agendy, ať už jde o republikány nebo demokraty. Dnes povoluje rekreační užívání marihuany devět států USA a až 34 povoluje její použití k lékařským účelům. Sporná je nyní v USA legislativní regulace na federální úrovni.

Co to bude znamenat z pohledu investorů? Pokud se bude vývoj ubírat tímto směrem, investice do odvětví mohou v horizontu tří až pěti let přinést zhodnocení o 300 až 500 procent. Jde tedy o dlouhodobou investici. Trh je však velmi volatilní. Například nedávno jsme byli svědky pádu několika ETF fondů zaměřených právě na marihuanu. Některé od října poklesly až o 50 procent. Otázka je, jak se na obchodech podílejí investoři a jak spekulanti. Od ledna odvětví opět roste. Sektor jako takový si proto z dlouhodobého hlediska určitě zaslouží pozornost.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter