Platforma Fundlift představuje novou investiční příležitost - firmu PROMA real a.s. Více informací ZDE. Dolar rozšiřuje ztráty v dolarovém indexu i proti euru. Měny regionu v zisku, jediná koruna mírně slabší nad 25,85 za euro.

Živitelka rodiny? Když žena vydělává víc, oba partneři lžou o svých příjmech

Ať už se nám to líbí nebo ne, peníze jsou jedním z nejčastějších důvodů hádek ve vztahu. A není divu; v rámci peněz se můžete hádat o nákladných spotřebních zvycích ať už vašich či partnera, o spoření, o tom, kdo bude za co platit, anebo o tom, kdo bude o společných výdajích rozhodovat. Ožehavým tématem ve vztahu je rovněž to, kolik každý z partnerů vydělává. Nezřídka se totiž stává, že informaci o této sumě si partneři raději nechávají pro sebe. A jak moc páry o svých příjmech lžou nikoli mezi sebou, ale úřadům? Na to se zaměřila nová studie Amerického úřadu pro sčítání lidu (United States Census Bureau, USCB).

I když v západních společnostech byl jakožto živitel rodiny, který vydělává peníze, chápán muž, zatímco žena měla plnit zejména roli hospodyňky, která se stará o potomky a domácnost, v posledních desetiletích se tyto stereotypy začínají postupně nabourávat. Jak ve svém komentáři ke zmiňované studii USCB na serveru The New York Times píše Claire Cain Miller, podíl žen, které vydělávají více než jejich manželé, je stále relativně malý, avšak rostoucí.

Kdo vydělává méně? Malí muži a obézní ženy

V soužití, kde tomu tak je, se přitom mohou cítit nekomfortně obě strany – jak muž, který vydělává méně, tak žena, která vydělává více. A proč by se tak měli cítit? Na vině jsou právě genderové stereotypy. V souladu s touto myšlenkou jsou přitom i zjištění Amerického úřadu pro sčítání lidu, jehož výzkum došel k závěru, že v manželstvích či párech, kde žena vydělává více než muž, je pravděpodobnější, že oba partneři budou lhát o výši svého příjmu.

Výzkumníci lháře „odhalili“ prostřednictvím porovnání dat jednak ze svého vlastního šetření v rámci sčítání lidu, tak i z daňových přiznání (ty přitom považovali za „skutečné“ příjmy). Při této práci zjistili, že jak muži, tak i ženy své příjmy upravovali, aby více odpovídaly zmiňovanému vnímání muže jakožto živitele rodiny.

 

Pokud žena vydělávala více než muž, ženy ve formulářích v rámci sčítání lidu oproti daňovým formulářům ve velké míře uměle snižovaly své vlastní příjmy, anebo – pokud formulář ohledně sčítání lidu vyplňoval muž – snížil příjmy své manželky, respektive partnerky. Jak ženy, tak muži z těchto domácností měli rovněž tendenci navyšovat příjmy manžela, shrnuje výsledky studie server ABC News.

Konkrétně, pokud na žádost úřadu pro sčítání lidu, aby oznámil jednotlivé příjmy v domácnosti, odpovídal muž, navýšil své příjmy v průměru o 2,9 %. Naopak ženy oproti daňové evidenci nahlásily v průměru o 1,5 % nižší příjmy. Zdá se tedy, že když pár porušuje normu, podle které manželé vydělají více než jich manželky, pak minimalizuje narušení tím, že nafoukne výdělky manžela s nižšími příjmy a srazí výdělky žen s vyššími příjmy, citoval server ABC News zprávu USCB. 

Podle Toni Van Peltové, předsedkyně Národní organizace žen (National Organization of Women, NOW), přitom tyto výsledky nejen nejsou překvapivé, ale jsou především smutné. „Ženy se celý život učí, že pokud jde o muže, musí udělat krok zpět; že muži mají křehké ego, a aby si tedy udržely mír v rodině, musí se dělat horší, než doopravdy jsou,“ vysvětlila pro server ABC News.

Dobrá manželka, anebo šéfka? Jak jednotlivé země vidí roli žen

Newsletter