Zkáza starého kontinentu: Význam EU v globální ekonomice upadá

Ekonomika Evropské unie sice víceméně nepřetržitě roste, avšak příliš pomalu. Zbytek světa expanduje mnohem rychleji, a tak se podíl ekonomiky EU na světovém HDP konstantně snižuje. Ukazují to data Mezinárodního měnového fondu analyzující vývoj od roku 1980, který ve třech grafech prezentuje server FullFact.org.

Následující graf ukazuje vývoj procentního podílu HDP EU na světovém HDP při přepočtení běžným nominálním kurzem na americké dolary. Pokud bereme v úvahu země, které jsou členy EU nyní, ještě v roce 1980 dosahovalo jejich souhrnné HDP 35 % toho světového, avšak v posledních letech tento podíl klesá k 20 %.

Největší ekonomiky světa. Jaký je jejich podíl v globálním měřítku?

Problémem přepočtu pomocí běžného kurzu je však to, že neodráží rozdílné cenové hladiny v různých zemích. Řešením je tedy použít přepočet pomocí parity kupní síly. Po přepočtu tímto kurzem je propad od roku 1980 do současnosti z 30 % na něco přes 15 %.

Tato procenta ubírají evropských zemím především rozvojové země; zatímco pro staré země EU je hospodářský růst okolo 2 % až 3 % velmi dobrým výsledkem, pro Indii nebo Čínu není žádnou neznámou růst přesahující 7 %.

Upadající význam EU z pohledu globální ekonomiky nejjasněji potvrzuje následující graf, který ukazuje vývoj velikosti ekonomiky EU a zbytku světa v absolutních hodnotách v amerických dolarech (při přepočtu pomocí parity kupní síly).

Budoucí velmoci? Dvaatřicet nejsilnějších ekonomik světa v 2030

Všechny tři grafy obsahují i odhady HDP jednotlivých zemí za rok 2017 dle Mezinárodního měnového fondu, podle kterých by měl význam EU nadále klesat. Posilovat by naopak měl význam rozvojových zemí.

Bilance největších centrálních bank? Třetina světového HDP

Newsletter