Zlatá éra konektivity. Investiční 5G aneb Digitalizace lidí, míst i věcí

Aktivita spotřebitelů i firem se přesouvá z offline prostředí do online a z online do mobilní sféry. Je to dlouhodobý směr, který přináší inovace, ale mění i mnoho odvětví. Na tento trend, který v poslední době ještě více zrychlil, se zaměřil analytický tým společnosti Fidelity International.

Téma konektivity je věčné

Budoucnost konektivity je stále se opakující téma. Konektivita – spojení – je základní lidskou potřebou. Už od dob pradávných jeskynních maleb jsme hledali nové a lepší způsoby komunikace, a to třemi cestami: může být rychlejší, bohatší (neboli květnatější) a přenášet víc dat. Je masovější, aby zasáhla co největší množství lidí ve stejnou chvíli. V současnosti žijeme ve zlaté éře konektivity, pokud se na to díváme z pohledu rychlosti a množství dat, stejně jako z pohledu na počet lidí, kteří jsou ve spojení. Příchod éry 5G navíc tento trend ještě zrychluje. Současné období je skvěle popsáno ředitelem Microsoftu Satia Nadellou v jeho komentáři: „Světové trendy naší doby jsou definovány rostoucí úrovní digitalizace lidí, míst i věcí.” Nynější zlatá éra konektivity je o rychlejší a levnější komunikaci, což vede k digitalizaci lidí, prostoru i věcí a ovlivňuje všechny oblasti investování. Přináší investiční příležitosti ve společnostech, které umožňují konektivitu a benefitují z ní. Každá generace mobilních i pevných komunikačních technologií umožnila nový a vzrušující způsob, jak se spojit. Zlepšováním technologií umožňujících spojení je ovlivněna každá část ekonomiky – od spotřebitelů (média, „randění“, rozvoz jídla, hraní atd.), přes finance (platby, půjčky atd.) po aplikace v průmyslu (internet věcí, autonomní vozidla, bezpečnost atd.)

Boření hranic ve světě

Konektivita boří hranice mezi jednotlivými národy a vytváří firmy fungující v oblastech jako je elektronické obchodování, cloudy nebo sociální media. Téma budoucí konektivity zahrnuje nejen technologie způsobující tuto změnu, ale i následky: rychlé inovace napříč všemi odvětvími. Obrovské platformy benefitují z pozitivních výsledků udržitelného růstu – s podporou nevídané konektivity, která znamená nižší pořizovací náklady pro zákazníky a vyšší přírůstek marží. Globální vítězové tak mají úspěšnější produkty než místní konkurenti, což ve výsledku vede k větší loajalitě zákazníků a prosazování právě těchto vítězů. To pak pro příslušné platformy znamená ještě větší globální dosah.

Jen pro začátek

Digitální ekonomika je v tuto chvíli podstatnou částí celkové ekonomiky. „Jen v USA tvořila podle dat Bureau of Economic Research v roce 2017 digitální ekonomika 29 % růstu HDP a po celou minulou dekádu přitom digitalizace navyšovala americký HDP více než o 5 % každý rok. V roce 2017, s 1,5 biliony amerických dolarů, tvořila digitální ekonomika 8,2 procenta amerického HDP,“ vysvětluje Eva Miklášová, senior sales manager Fidelity International. Tomu všemu navzdory je většina byznysů v raných fázích přechodu od offline fyzického obchodu k ecommerce. V mnoha oblastech, jako jsou obchody se smíšeným zbožím, „randění“ nebo dovoz hotového jídla elektronický obchod teprve začíná.

Na věc nahlížíme skrze tři spektra

Portfolio manageři Fidelity Int. téma rozdělili na tři oblasti: Aktivátoři, Sít a Inovátoři. Každá oblast přitom má své ekonomické a investiční charakteristiky.

„Rozjížděči“, nebo řekněme aktivátoři, jsou společnosti, které poskytují vybavení, zařízení a komponenty potřebné pro fungování vysokorychlostních sítí – například Ericsson, jenž vyrábí komunikační zařízení. Nejčastěji se nachází v technologickém sektoru. Firmy, které mají něco společného se sítěmi obvykle sítě vlastní, typicky telekomunikační společnosti. Příkladem mohou být americké firmy Verizon a Charter nebo evropská Cellnex. Třetí a poslední skupina jsou inovátoři, tedy společnosti těžící z výhod a příležitostí, které nabízí vysokorychlostní sítě, a nabízejí produkty a služby zákazníkům a uživatelům. Jedná se typicky o internetové firmy, společnosti zabývající se novými médii a herní společnosti, jako Alphabet, Alibaba a Tencent. To, co již dlouhodobě stimuluje inovace je digitální reklama, mobilní obchod a digitální zábava. Tabulka níže ukazuje různé kategorie i s příklady akcií, dlouhodobých stimulů, jejich rizika související s udržitelností a jejich velikost na trhu a úroveň růstu těchto firem.

Množství a trvání

„Rozjížděči“ mají velmi cyklické příjmy v závislosti na tom, v jakém jsme investičním cyklu, zda 4G nebo 5G. Naštěstí jsme právě na startu 5G cyklu. Vlastníci sítí mají velmi stabilní, dlouhodobý růst, s prostorem pro další růst v oblasti kabelů nebo vysílačů. Inovátoři jsou segment, který benefituje z obrovského strukturálního růstu. Pravá strana tabulky ukazuje výjimečný růst v různých oblastech od nakupování přes mobilní zařízení, po společnosti poskytující videohry či hry na mobilních zařízeních. Tento růst pravděpodobně ještě bude nějakou dobu pokračovat.

Přestože každá oblast má jiné ekonomické charakteristiky a přináší jiné možnosti investování, ale dáme-li vše dohromady, ukáže se, jak velký je celkový dopad. Celkově jsou tržby i růst u inovátorů výrazně vyšší než ve druhých dvou skupinách, ale ve všech třech se nalézají příležitosti. A zatímco u firem, jež se zabývají sítěmi, může růst a rentabilita investovaného kapitálu vypadat méně zajímavě ve srovnání s druhými dvěma kategoriemi, mají tyto firmy spíše stabilnější, méně volatilní příjmy a výnosy. To znamená obranný element a stabilní výnosy během období tržní volatility a propadů (jaké byly vidět souvislosti s Covidem-19 během výprodejů v březnu 2020).

„Fond FF – Global Communications Fund zaměřený právě na konektivitu investuje nejen do infrastruktury, ale také tam, kde jsou nové, inovativní a transformační možnosti,“ popisuje fond Eva Miklášová. Těch bude v dalších 10-15 letech přibývat s rozšiřováním hyper rychlé mobilní sítě. Stejně jako 4G umožnilo použití nových aplikací, jakými jsou mapy, streamování videí a hudby a rozvoj sociálních médií, uvedení 5G slibuje výrazně větší šířku pásem a spolehlivost spojení, což bude mít velký vliv na naše digitální životy. S tím, jak nosiče přejdou na cloudy, budou poskytovatelé cloudů využívat pákového efektu 5G a v rostoucí míře bude sdílená infrastruktura snižovat náklady a zlepšovat kvalitu. To je předpoklad pro rozvoj dalších technologie jako je internet věcí, automatizace průmyslu, autonomní řízení či rozšířená a virtuální realita.

Jaký je životní cyklus těchto investic?

Využití 5G jde mnohem dál než jen v rychlejších mobilních a spotřebitelských aplikacích. Zahrnuje totiž i velké množství použití ve firmách i v průmyslu, což může být dál optimalizováno a může přinést další rozvoj. To dělá z 5G opravdu strukturálně investiční téma. Když uvažujeme v širším kontextu, před 30 lety byl internet exklusivní záležitostí několika akademiků a vlády. Nyní umožňuje množství nových využití jak pro spotřebitele, tak pro firmy. 5G je aktuálně nejnovějším posunem, jak bylo řečeno na začátku, věčného tématu „spojení“ – budoucí konektivity. 6G a všechny druhy nových příležitostí leží zatím někde v dálce slibujíce dlouhodobé zvyšující se výnosy pro úspěšné investory v této oblasti.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter