Euro proti dolaru zisky nerozšiřuje. Obchoduje se těsně pod 1,1900 EURUSD. Měny regionu drží zisky. Koruna krátce zpevnila pod 25,55 za euro, část zisků ale poté odevzdala.

Zlato – jedinečná příležitost, nebo už za vrcholem?

Zlato přitahuje v roce 2016 hodně pozornosti, neboť jeho cena vzrostla v průběhu roku zhruba o čtvrtinu a jako komodita svými výsledky zřetelně předčilo hned několik významných tříd aktiv. Přesto se zatím výrazněji nepřiblížilo svým dosud nejvyšším hodnotám, dosaženým v srpnu 2011. Zásadní otázkou pro trhy nyní je, zda se u tohoto drahého kovu jedná o dlouhodobější dobrou výkonnost, nebo zda jsou dosavadní pohyby jen krátkodobým odrazem.

Mnozí investoři se snažili nakupovat zlato na základě obav z dalšího vývoje globálního růstu, k nimž počátkem roku přispívalo zejména znepokojivé zpomalení Číny. Vliv těchto obav lze pozorovat na vývoji ceny zlata v průběhu roku 2016, kdy k prudkému nárůstu došlo právě v době vrcholící paniky na trzích v druhé půli ledna.

Kromě podpory ze strany nervózních investorů těžilo zlato v nemenší míře i ze zmírnění protivětrů. V důsledku umírněnějšího přístupu, k němuž se na začátku roku uchýlil Fed, polevil trend silného dolaru, který cenu zlata obvykle stlačuje dolů. A vzhledem k očekávanému dlouhodobějšímu setrvání výnosů na nižší úrovni již není takovým problémem tradiční nevýhoda zlata – prakticky nulové zisky. Někteří jsou nicméně přesvědčeni, že zlato si povede dobře pouze v prostředí záporného reálného výnosu – tj. pokud inflace bude vyšší než úrovně výnosů – k čemuž jsme zatím ještě nedospěli.

Promeškaná příležitost?

Přestože jsme již u zlata zaznamenali značný vzestup, domnívám se, že investoři by měli o alokaci do tohoto drahého kovu stále ještě uvažovat. Zlato může posloužit jako bezpečný přístav v dobách tržní volatility a nabídnout solidní vyvažující výnosy k akciím. To je užitečné, jestliže se mnohé akciové trhy jeví jako nákladné. V posledních měsících byly akcie taženy spíše politikou centrálních bank v očekávání dlouhodoběji nižších výnosů („lower for longer“) než váhavým zlepšováním fundamentálních ekonomických ukazatelů a jakkoli se momentálně nastartované vzestupy mohou nějakou dobu udržet, akcie jsou nyní citlivé na jakoukoli změnu interpretace trhu. Není nepravděpodobné, že jsme svědky opakování volatility, kterou jsme zaznamenali počátkem roku 2016 či dokonce již v loňském roce zhruba touto dobou. Coby uchovatel hodnoty je zlato schopno nabídnout ochranu také v případě, že dojde ke zrychlení inflace.

Určení vhodného okamžiku vstupu na trh může být u zlata obtížné. Změny jeho ceny jsou úžeji navázány na náladu než na fundamentální ukazatele, například na rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Nyní se však možná investoři snaží navýšit podíl svého majetku ve zlatě, aby se ochránili před volatilitou trhů. Vzhledem k tomu, že se jedná o strukturální pozice, není pravděpodobné, že by byly odprodávány narychlo, přestože je třeba tento předpoklad z důvodu kolísavosti nálady i výhledu růstu bedlivě sledovat.

Já osobně jsem před nedávnem investoval do pozice ve zlatě v rámci Fidelity Funds – Globálních víceaktivových taktických fondů (GMAT), která by měla být solidním zdrojem vyvažujících výnosů k akciím, dojde-li k další volatilitě, přičemž tyto fondy mohou i nadále vyhledávat příležitosti ke zhodnocení investic v prostředí, které zůstává nejisté.

 

Newsletter