Změnu klimatu musíme řešit ihned, jinak nás čeká klimatická katastrofa

Markéta Beníšek, zdroj: Markéta Beníšek

My lidé ovlivňujeme klima více, než si uvědomujeme. Věděli jste například, že i obyčejným brouzdáním na internetu? Veškerá datová infrastruktura samozřejmě závisí na elektrické síti. A protože stále ještě vyrábíme velké množství elektřiny spalováním fosilních paliv, i obyčejné surfování na internetu zatěžuje životní prostředí.

Zajímá-li vás více, může se vám hodit znalost pojmu „digitální uhlíková stopa“. Právě s tímto tématem vystoupí na konferenci WebExpo „certified Climate Reality Leader“ Markéta Beníšek. Na svém blogu Markéta uvádí, že „když se každý pokusí udělat něco malého, může se toho hodně změnit“. Osud naší planety tedy máme každý ve svých rukou. Ale co konkrétního může udělat jedinec? Přečtěte si rozhovor s Markétou Beníšek.

Uvádíte jako jeden z vašich cílů mít domácnost s negativní uhlíkovou stopou. Jak se vám daří se k tomuto cíli blížit? Může se skutečně něco takového povést samostatné domácnosti? Není na to přece jen potřeba větší „jednotky“, jako je například stát?

V současné době bydlím v Londýně, kde jsou možnosti výběru bydlení limitované. S manželem se nám ale podařilo najít byt v energeticky úsporném domě postaveném v parku, který vyhrál prestižní cenu Sira Davida Attenborougha za podporu biodiverzity.

Naši uhlíkovou stopu snižujeme několika způsoby, v první řadě mezi ně patří úspora energie. Odebíráme teplo a elektřinu jen od dodavatelů využívajících výhradně obnovitelné zdroje. Kupujeme, pokud možno, sezónní a lokální potraviny, nebo alespoň potraviny vyprodukované v Evropě. Dále jsme omezili konzumaci masa a mléčných výrobků. Upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou, zejména co se týče oblečení. Rovněž třídíme bioodpad a tím taky redukujeme produkci metanu.

Doufáme, že se nám časem podaří mít vlastní dům s neutrální, nebo dokonce negativní uhlíkovou stopou. Toho se dá docílit zejména energeticky úsporným designem, využitím energie z obnovitelných zdrojů a důkladným zateplením.

Pevně věřím, že pokud by každý udělal alespoň malý krok ke snížení uhlíkové stopy své domácnosti, udělalo by to velký rozdíl. Ale samozřejmě souhlasím, že větší jednotky jako stát a globální firmy jsou v boji s klimatickými změnami naprosto stěžejní.

Na konferenci WebExpo vystoupíte s tématem měření digitální uhlíkové stopy. Jak dobře ji umíme změřit? Jak se to prakticky dělá?

Digitální uhlíková stopa je stále velmi nové a často překvapující téma. Je tomu tak zejména proto, že není viditelná, a proto si ji často ani neuvědomujeme.

Všechna zařízení, která nás spojují se světem skrze internet, potřebují ke své funkci elektřinu. Protože se však zhruba 80 procent elektřiny stále získává spalováním fosilních paliv (zejména uhlí), vše, co děláme online, má nějakou uhlíkovou stopu.

Podle velikosti námi posílaných dat přes internet se dá vypočítat, kolik energie se spotřebuje na jejich přesun z datových center přes telekomunikační sítě na naše jednotlivá zařízení. K tomu je potřeba přidat uhlíkovou intenzitu elektrické sítě, která to vše umožní. Na to se používá mezinárodní průměr uhlíkové stopy elektřiny získané z fosilních paliv a z obnovitelných zdrojů. Za tímto vším je samozřejmě ohromné množství výzkumu a výpočtů.

Naštěstí existují firmy a organizace, které pomohly tyto výpočty zautomatizovat a udělat je tak dostupné i široké veřejnosti. S několika z nich jsem měla to štěstí spolupracovat a téma digitální uhlíkové stopy šířit dál. Například s webovou agenturou Wholegrain Digital jsme vytvořili tzv. Digital Declutter Toolkit, kde vysvětlujeme toto téma ve zjednodušené formě. Nabízíme taky tipy na snížení digitální uhlíkové stopy pro firmy i jednotlivce.

Na konferenci WebExpo se ale budu věnovat specificky uhlíkové stopě webových stránek a možnostem, jak ji minimalizovat.

The Climate Reality Project event (Londýn 2019), zdroj: Markéta Beníšek
The Climate Reality Project event (Londýn 2019), zdroj: Markéta Beníšek

Co očekáváte od letošní klimatické konference COP26, konané na podzim v Glasgow? Jak se podle vás daří naplňovat cíle pařížské konference z roku 2015?

Pevně doufám, že existující studie a všechny živelné katastrofy posledních let budou dostatečnou motivací pro účastníky konference (zejména pak pro všechny členské státy G20, které jsou zodpovědné za zhruba 75 procent globálních emisí skleníkových plynů). Současná situace si žádá ambicióznější cíle a konkrétní kroky, jak udržet globální oteplení pod 2 stupně Celsia, ideálně ale pod 1,5 stupně Celsia (oproti předprůmyslové éře – pozn. red.). Takový cíl byl dohodnut během zmiňované pařížské konference v roce 2015.

Pokud se tak nestane, riskujeme oteplení až o tři stupně Celsia do roku 2100, což by mělo katastrofální a nevratné následky.

Co podle vás může udělat jednotlivec pro snížení své uhlíkové stopy?

V první řadě je důležité si připomenout původ samotného konceptu uhlíkové stopy jednotlivce. Přišla s ním ve své chytré marketingové kampani britská energetická společnost BP ve spolupráci s marketingovou agenturou Ogilvy. Cílem této kampaně bylo odvrátit pozornost od hlavních „znečišťovatelů“ životního prostředí a přesunout ji na spotřebitele. Co se týče marketingu, musím uznat, že tento tah byl velmi chytrý. Teď je ale na nás spotřebitelích, abychom využili svou sílu a přes naše nákupní chování přenesli větší míru zodpovědnosti zpět na průmyslový sektor. Tím urychlíme přechod k výrobě s nižším dopadem na životní prostředí.

Nicméně, jako jednotlivci máme spoustu možností, jak snížit uhlíkovou stopu. Můžeme tak učinit například skrze naši domácnost, jídelníček nebo i šatník. Výroba elektřiny a tepla je jeden z nejvíce znečišťujících faktorů. Měli bychom si proto vybírat dodavatele využívající obnovitelné zdroje. Toto je jeden z nejvýznamnějších kroků.

Dále, můžeme odebrat alespoň trochu živočišných produktů z našeho jídelníčku a nahradit ho pokrmy na rostlinné bázi, ideálně sezónními a lokálními potravinami. Nemusíme se hned stát vegany nebo vegetariány, stačí například vynechat maso jeden den v týdnu.

Velkého rozdílu můžeme také dosáhnout pečlivějším výběrem věcí do našeho šatníku. Módní průmysl je nesmírně znečišťující. Pokud tedy podpoříme menší firmy s udržitelnou výrobou, může to udělat veliký rozdíl. Pro někoho může být dobrou alternativou i nákup oblečení tzv. z druhé ruky, který v posledních letech nabírá na popularitě. V neposlední řadě můžeme přehodnotit, jak často a kam cestujeme a pokud možno omezit využívání letecké dopravy.

Vlastníte certifikát Climate Reality Leader dosažený v programu, který vedl bývalý americký viceprezident Al Gore. Jaká s ním byla spolupráce?

Al Gore vytvořil velice působivou prezentaci, se kterou dokáže vysvětlit komplexní téma, jako je klimatická věda, i nepoučenému laikovi. Tato prezentace se stala základem celého programu. Když jsem ji slyšela naživo v celé nezkrácené tříhodinové verzi, skutečně to se mnou otřáslo. Nejvíce šokující bylo vidět záběry živelných a ekologických katastrof z míst po celém světě. Pak skutečně vidíte, že je to globální problém, který už v nějaké míře postihuje opravdu každého z nás.

Celý program byl ohromně inspirující a motivující. Bylo úžasné poznat další členy programu z různých koutů světa, slyšet jejich příběhy a vidět jejich projekty. Díky tomu jsem si uvědomila, kolik lidí se snaží věci změnit k lepšímu. To mě naplnilo velkou nadějí na zvrat k lepšímu.

Co je podle vás největší mýtus týkající se změny klimatu?

Že všechny dosavadní změny a ekologické problémy jsou běžné cyklické změny, za které lidstvo nenese odpovědnost a se kterými si není třeba dělat starosti. Tento mýtus byl vyvrácený bezpočtem studií a důkazů. Věřit v něj je velmi nebezpečné.

Váš tip: povede se lidstvu vyhnout se do roku 2050 klimatické katastrofě?

Upřímně v to doufám, ale zároveň mě děsí, jak málo pozornosti je tomuto problému věnováno v médiích. Téma ekologie a klimatických změn se stále zdá být upozaděno, přitom nám dochází čas, kdy můžeme věci změnit natolik, abychom se vyhnuli katastrofě.

Důležité je, aby se více lidí začalo o toto téma zajímat a mluvit o něm se svým okolím. Čím více lidí bude chápat, jak a proč ke klimatickým změnám dochází, tím dříve můžeme společně vytvořit lepší a zdravější budoucnost jak pro nás, tak i pro příští generace.

Markéta Beníšek pracuje jako manažerka rozvoje partnerství v digitální marketingové agentuře Footprint Digital. Vlastní certifikát Climate Reality Leader, získaný v programu vedený bývalým americkým viceprezidentem Alem Gorem. Je také členkou iniciativy TEDxCountdown.

Newsletter