Zpřesnění údajů o HDP je mírně pozitivní, díky mezičtvrtletnímu růstu

Podle nového odhadu vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost ve 2. čtvrtletí meziročně o 2,5 procenta a v mezičtvrtletním srovnání o 0,3 procenta. Nový odhad je založen již na standardu ESA 2010, na který Český statistický úřad dnes přechází, a revizi ročních národních účtů. Kromě metodické revize došlo i k běžné revizi související zejména s aktualizovanými údaji o spotřebních daních.

Nová metodika statistiků: Ekonomika roste, schodek klesl

Zpřesnění údajů za růst hrubého domácího produktu přináší mírně příznivější výsledky než poslední odhady. Hovoří sice o meziročním růstu HDP ve výši 2,5 procenta, zatímco předešlé odhady jej stanovovaly na 2,6, resp. 2,7 procenta. Na druhou stranu ovšem uvádí mezičtvrtletní růst o 0,3 procenta. Minulé údaje přitom hovořily o mezičtvrtletní stagnaci. Celkově lze tedy zpřesnění vnímat jako mírně kladné.

Příznivá je i struktura příspěvků k růstu HDP. Za jeden procentní bod totiž odpovídají investice a za 0,7 procentního bodu spotřeba. Zahraniční obchod, který je v čase geopolitických tenzí typu konfliktu na Ukrajině a hospodářského útlumu v eurozóně poměrně nevyzpytatelný, přispěl k růstu HDP „jen“ 0,8 procentního bodu. Potvrzuje se tedy, že stále podstatnějším zdrojem růstu české ekonomiky jsou domácí, a nikoli zahraniční faktory. Růst ekonomiky má tedy pevnější základy. 

Vzhledem pozitivnímu vývoji řady předstihových ukazatelů lze očekávat pokračování ekonomického oživení i ve zbytku letošního roku. HDP by měl za celý letošní rok růst o 2,8 procenta.

Statistici přechod na nový standard ESA 2010 zdůvodňují snahou reagovat na vývoj ekonomiky a nové trendy. Je ovšem otázkou, zda by přechod na tento standard tak vehementně prosazovali také tehdy, když by celková čísla za HDP, za deficity či za zadlužení v poměru k HDP naopak zhoršoval. I někteří fundovaní ekonomové míní, že jedním z prostředků, kterým se vlády po celém světě zvláště nyní, po období krize a táhlého hospodářského útlumu, budou chtít zlepšit obraz „svých“ ekonomik, bude právě změna používané statistické metodiky. Jak říkal laureát ekonomické Nobelovy ceny Ronald Coase, „když budete statistická data mučit dostatečně dlouho, nakonec se doznají“.

Statistici v říjnu vytvoří vyšší růst i nižší zadlužení české ekonomiky

Newsletter