Zrodilo se baby ETF na FinTech

Fintech technologie dobývají svět. Ať chceme nebo ne, pomalu, ale jistě se stávají součástí našeho každodenního života. Fintech technologie se také těší velkému zájmu investorů. To konec konců můžeme vidět také na české scéně Venture kapitálu. V září tohoto roku byl spuštěn ETF fond The Global X FinTech Thematic ETF (ticker: FINX). Ten investuje do fintech společností, které jsou obchodované na burze. Jedná se především o společnosti se zaměřením na zpracování dat a firemní služby, software, spotřebitelské finance, předplatné zdravotní péče, záložny a hypoteční domy, správu aktiv a depozitář, finanční služby s různorodým sortimentem a na investiční bankovnictví a brokerage.

Portfolio tohoto fondu je konkrétně rozložené do 29 fintech společností. Nejvíce ETF aktiv je investováno do společnosti First Data Corporation, Paypal Holdings a SS&C Technologies Holding.

6,40 % ETF majetku je investováno do společnosti First Data Corporation. Tato společnost se zaměřuje na e-commerce a zpracování platebních transakcí pro vlády, finanční instituce, eshopy a běžné obchody. Tato společnost působí ve více než 100 státech po celém světě.

6,16 % ETF majetku je investováno do Paypal Holdings. Paypal Holding je známá fintech společnost, jejíž služby využívá řada e-commerce firem. Jedná se o elektronický platební systém, který umožňuje převod finančních prostředků mezi účty, jež jsou identifikovány emailovými adresami. Napojit se na tuto službu mohou jakékoliv internetové obchody na světě, přičemž přesun peněz z účtu na účet probíhá okamžitě (jakoby měli všichni na internetu stejnou banku).

5,84 % ETF aktiv je zainvestováno do společnosti SS&C Technologies holding. Tato korporace se zaměřuje na cloudové služby a softwarové technologie v oblasti finančních služeb.

Rebalancování portfolia je prováděno 1x ročně. Vybírá se ze společností, které mají tržní kapitalizaci nad 100 mil. USD, což se rovná přibližně 2,5 miliardy CZK. Průměrný objem obchodů s danou akcií musí být denně alespoň 2 miliony USD/50 mil. CZK (měřeno v posledních šesti měsících). Akcie společností se vybírají z 24 zemí.

Graf: Rozložení portfolia ETF, v % (zdroj: globalxfunds, Finlord)

V současnosti ETFko spravuje 1,5 milionu USD (36 milionů CZK), takže fond patří mezi ty nejmenší. Nicméně s růstem popularity fintech společností lze očekávat přísun investičního kapitálu do tohoto fondu. Pomoc by tomu mohly i relativně nízké poplatky na úrovni 0,68 % p.a.. Problém u tohoto ETFka může být v tom, že mnohé společnosti v portfoliu jsou velice mladé a jsou financovány dluhem. Rovněž si společnosti neprošly krizí. Například LendingClub Corporation, která se nachází v portfoliu ETF má už nyní problémy s vysokou mírou nesplácených úvěrů a to ještě nedošlo ani k ekonomickému zpomalení. Riziko je tedy jasné, pakliže přijde krize, tak slabší firmy nemusí přežít. Na druhou stranu ETFko nabízí investorům, kteří chtějí investovat do fintech, rozumnou diverzifikaci za dobrý peníz.

Alternativou ETFka na fintech může být PureFunds Solactive FinTech ETF (ticker: FINQ). Jedná se o stejně mladé ETF na fintech, nicméně FINQ má zatím horší výkonnost.

My zatím ani jedno z ETF nakupovat nebudeme. Domníváme se, že mnohé fintech společnosti obchodované na burzách i mimo ně jsou pro běžného investora příliš riskantní. Nepřekvapila by nás zvýšená míra bankrotů ve fintech sektoru a následná konsolidace.

Newsletter