Zrychlující zdražování překvapivě nepohnulo s kurzem koruny

Klíčové body

  • Meziroční růst cen dosáhl 9,9 %. Naměřená hodnota je stále vysoko nad tržním očekáváním i prognózou ČNB.
  • Růst inflace byl tažen především cenou energií, kde už od ledna neplatí „daňové prázdniny“. Po očištění daňových vlivů byla inflace stále na úrovni 9,5 %.
  • Budoucí vývoj konfliktu na Ukrajině je klíčový pro kurz koruny v následujících týdnech. V případě eskalace lze očekávat oslabení.
Zdroj: Depositphotos

Český statistický úřad zveřejnil data o meziročním růstu cen za první měsíc letošního roku. Hodnota naměřené meziroční inflace jen těsně nepřekonala dvoucifernou hodnotu, když dosáhla na 9,9 %. I přestože inflace nedosáhla 10 %, naměřená hodnota byla stále relativně vysoko nad očekáváním trhu. Konkrétně byla proti očekáváním vyšší o 0,6 procentního bodu. Měřením meziměsíční inflace zjistil Český statistický úřad, že v lednu bylo v průměru o 4,4 % dráž, než bylo v prosinci loňského roku. Podobně významné zdražení z měsíce na měsíc naposledy proběhlo v lednu roku 1993.

Růst cen energií se v lednu z pohledu inflace ukázal jako problém číslo jedna. Jedním z hlavních důvodů prudkého meziměsíčního růstu cen energií v ČR je navrácení standardního režimu DPH, kdy ještě v prosinci bylo DPH na energie odpuštěno. To od ledna neplatí. Pokud bychom srovnávali ceny energií bez DPH, pak by nárůst nebyl tak dramatický.

Metodika ČSÚ pro měření inflace přirozeně DPH do měření cen započítává, protože to lépe odráží, kolik spotřebitel za dané zboží a službu platí. Elektřina tak meziročně v lednu zdražila o 18,8 % a plyn dokonce o 21,5 %.

Významný meziroční růst cen v lednu na úrovni 9,9 % je vysoko nad tolerančním pásmem ČNB. Pokud tuto hodnotu očistíme o dopady změn nepřímých daní, jako je ukončení daňových prázdnin pro energie, pak by meziroční inflace stále činila zhruba 9,5 %. Prognóza České národní banky předpokládala na úrovni 9,4 %. Přesně trefila hodnotu jádrové inflace, která dosáhla 9,7 %. Naopak podcenila vliv růstu regulovaných cen, potravin, nápojů, tabáku a pohonných hmot.

V cenách v České republice nejsou navíc proinflační vlivy plně propsány. Na růst cen tak bude tlačit i setrvačnost proinflačních tlaků z posledních měsíců. Únorová meziroční inflace by kombinací proinflačních tlaků měla dle očekávání přesáhnout hodnotu 10 %, kdy srovnávací základna z února loňského roku je relativně nízká.

Makroekonomické výhledy MFČR a ČNB shodně očekávají pokles růstu cen v druhé polovině letošního roku, který má způsobit, že se průměrná inflace za rok 2022 dostane na predikovanou hodnotu 8,5 %. Obě predikce sázejí na uklidnění situace na trzích, které stále trápí problémy úzkých hrdel a vysokých cen energií. Pomoct by mohla také vysoká srovnávací základna z posledního čtvrtletí loňského roku.

Vše ale může být rychle jinak. Konflikt na východě Evropy dodává na trhy řadu nejistot a nelze predikovat, jak celá situace dopadne. Některé zprávy hovoří o úmyslu Ruska zaútočit na území Ukrajiny v následujících dnech až týdnech. Rusko tyto zprávy popírá.

I kdyby konflikt dále neeskaloval, je na trzích cítit výrazná nervozita z možného ozbrojeného konfliktu. Jedna ze zemí je navíc v současnosti hlavním dodavatelem plynu do Evropy. Plynové zásobníky v Evropě jsou téměř prázdné a cena všech energetických komodit roste. Tuto kombinaci lze označit přinejmenším za nepříjemnou.

Situace je napjatá i pro korunu. Ta po zveřejnění dat o inflaci krátce oslabila nad hodnoty 24,70 koruny za euro z titulu geopolitické nejistoty, která přetlačila výsledek domácích dat. Po zbytek pondělí však pozvolna posilovala zpět pod hranici 24,50 koruny za euro. Držitelé koruny ale nemají zdaleka vyhráno. Jakákoliv další eskalace konfliktu na Ukrajině povede k dalšímu zhoršení nálady na trzích a k dalším obavám. Měny rozvíjejících se zemí, jako je právě česká koruna, mají tendenci oslabovat ruku v ruce se zhoršující se náladou na trzích. Pro posílení koruny by naopak mohla hovořit vyšší než očekávaná inflace, která by přeci jen mohla přesvědčit zástupce ČNB k ještě jednomu navýšení úrokových sazeb.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1322 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,16 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1255 do 1,1376 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,50 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 21,64 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,42 až 24,62 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 21,54 do 21,80 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj info: RoklenFx, ECB, Fed, ČNB, COT, TradingView, Statistický úřad USA, Ifo institut , ČSÚ, Bloomberg, Reuters

Newsletter