Zveličená nestabilita Evropy. Předstihne starý kontinet USA?

Je starou investorskou pravdou, že zisky se nejlépe generují u nevhodně naceněných aktiv a nedostatečné likvidity. Čím hůře naceněné aktivum, tím vyšší očekávaný výnos. Podobně je tomu s likviditou: větší likvidita vede k menším očekávaným výnosům.

George Soros toto téma dále rozvedl ve své obecné teorii reflexivity, která uvádí: „Obvykle v situacích, které mají daleko do rovnováhy, vede rozdíl mezi vnímáním a realitou k nejvyššímu bodu, který uvede v pohyb pozitivní odezvu v opačném směru.”

Výrazný rozdíl mezi vnímáním a realitou vytváří atraktivní obchody

My v Saxo Bank se domníváme, že přesně taková je situace v Evropě. Rozdíl mezi vnímáním a realitou je výrazný, což vytváří atraktivní obchody a okolnosti jako „long euro“, cyklické akcie a obecný růst v regionu.

Evropská aktiva, s výjimkou německých dluhopisů, jsou v současnosti zlevněny na základě nervozity plynoucí z francouzských a německých voleb a konečného výsledku brexitu. Některé z těchto obav jsou plně oprávněné, jiné za příliš vysokou cenu. Většina z nich je ale založena na samotné obavě s tím, jak očekáváme překonání americké ekonomiky tou evropskou během čtyř let.

Neevropané při svém hodnocení často opomíjejí obrovský objem politického kapitálu investovaného v Evropě a do eura. Nezapomeňme, že evropští politici jsou stále daleko více pro Evropu než jejich voliči. Slovy prezidenta Evropské komise, Jean-Claude Junckera z jeho projevu o stavu Unie v roce 2015: „V této Unii není dost Evropy. A v této Unii také není dost jednoty.”

Je evropská existenční krize skutečná?

Když ponecháme takové sentimenty stranou, Evropa opravdu čelí téměř existenční krizi. Ale jaký je nejhorší scénář? Není nemožné, že Marine Le Penová bude příští francouzskou prezidentkou, ale je téměř nemožné, aby vyhrála prezidentské volby a současně vyhlásila referendum o odchodu Francie z eurozóny. Proč je to tak nepravděpodobné?

Jak uvádí Michael Stothard z Financial Times: „Podle článku 89 jakákoliv ústavní změna musí být navržena vládou, ne prezidentem. Poté musí být schválena horní i dolní komorou, a poté buď veřejností v referendu, nebo 60% většinou Kongresu. To znamená, že pokud by Marine Le Penová chtěla vyhlásit referendum, potřebovala by získat většinu v červnových volbách do Národního shromáždění.”

Proto je jen malá až nulová šance, že by Francie opustila eurozónu, nicméně trh si k tomuto konkrétnímu prvku nestability zachovává postoj „vyčkejme a uvidíme”. Důvodem může být i skutečnost, že její hlavní soupeř Emmanuel Macron, vůdce hnutí En Marche!, je sám o sobě trošku neznámou.

Největším rizikem zůstává nový příliv imigrantů. Jak nás poučily dánské volby, podpora populistickým stranám roste úměrně s úrovní imigrace. Není to příjemná pravda, ale je tomu tak, proto je zde riziko související s politickými výkyvy a potvrzením negativního evropského výhledu, pokud se Erdoganovo Turecko rozhodne znovu otevřít své hranice migrantům mířícím do EU.

Jakmile bude ve třetím čtvrtletí po volbách, očekáváme významný pohyb v hodnotě eura. Evropa má velký přebytek běžného účtu, ECB přechází k méně akomodačnímu postoji monetární politiky (a dokonce zvažuje snížení odkupování aktiv) a střední a východní Evropa nadále podávají lepší výkony s průměrnými hodnotami růstu nad 3 %.

Ano, interní pokles hodnoty v eurozóně funguje. Země, které nejsou schopny devalvovat samy, musejí omezovat výdaje a platy. Evropa si v druhém čtvrtletí povede lépe než USA, ale v našem globálním makro výhledu stále platí, že v dohledné době (12 – 18 měsíců) je na základě globálního kreditního pulzu, který vrcholí společně s globální inflací, pravděpodobná spíše recese.

Největším rozdílem mezi vnímáním a realitou zůstává právě toto riziko evropské recese. Zatímco trh obecně vidí méně než 10 % šanci recese, my v Saxo Bank, společně s kolegy z Nedbank v Jižní Africe, vidíme toto riziko s pravděpodobností více než 60 %. Ne, nepředpovídáme recesi, ale náš ekonomický model ukazuje významné zpomalení, jelikož se významný kreditní impuls z Číny a Evropy na začátku roku 2016 neobrátil do negativa. To by mělo trh učinit konzervativním s averzí vůči riziku.

Evropa si ve 2Q 2017 povede lépe než USA

S příchodem jara ve druhém čtvrtletí si budeme s přicházejícím zpomalením užívat sezónní a „nepravé” ekonomické jaro. V tomto zpomalení si Evropa povede lépe než USA, euro si povede lépe než USD a Asie bude pod tlakem, aby reformovala s cílem zbavit se zadlužení coby hlavního tlumiče ekonomického růstu.

Proto nám nezbývá než varovat, že druhé a třetí čtvrtletí budou velice rozdílné ve srovnání s Trump mánií a nerealistickými ohodnoceními převládajícími nyní. Nikdo si nemyslí, že rychlý nárůst u akcií zapříčiněný rostoucí nadějí, nízkými výnosy a odečitatelností úroků z dluhů společností v dohledné době skončí. Já osobně vám dám moudrou radu J.P. Morgana, který na otázku, jak zbohatl, stručně odpověděl: „Vybral jsem si své zisky příliš brzy“.

Ve výsledku však Donald Trump zůstává prezidentem uplatňujícím nacionalisticky laděnou domácí politiku. Prezidentem, který musí představit slušný daňový plán, aby odvrátil intenzivní problém úvěrové kontrakce a udržel tak naději při životě.

Newsletter