Americké výnosy rostou více než evropské. Dolar obrátil do zisku pod 1,0650 za euro. Měny regionu v mírné ztrátě. Koruna se obchoduje nad 25,25 za euro.

Zvládli byste ekonomickou olympiádu pro střední školy? Zkuste test

Letošního ročníku celonárodní Ekonomické olympiády se účastní rekordních 15 tisíc žáků ze čtvrtiny středních škol z celé ČR. Soutěž ve znalostech o ekonomii a financích, která se koná pod záštitou viceguvernéra České národní banky, vyvrcholí celostátním finále v květnu v prostorách ČNB. Server Roklen24 je mediálním partnerem olympiády, nabízí čtenářům ukázkový test.

Ti nejúspěšnější pak poměří své ekonomické znalosti s nejlepšími účastníky ze Slovenska a Maďarska v mezinárodním finále v září v Praze.

1) Část ekonomické teorie se zabývá i politickým procesem. Nazývá se teorie veřejné volby a dochází k závěru, že v systému dvou velkých stran

a) jedna strana bude vždy vítězit a druhá vždy prohrávat

b) strany se budou (např. vždy po čtyřech letech) pravidelně střídat u moci vzorem – levice, pravice, levice, pravice atd.

c) programy obou stran se budou vzdalovat na extrémní póly politického spektra

d) programy obou stran se budou přibližovat do politického středu

e) systém bude směřovat k totalitě jedné strany

2) Mlynář Petr Máchal nakupuje od místního zemědělce pšenici za 100 zlatých, panu knížeti platí daň 20 zlatých, zlému panu rádci musí dávat úplatek 5 zlatých a své maceše platí nájem za mlýn ve výši 30 zlatých. Mouku prodává na trhu za 180 zlatých. Příspěvek firmy mlynáře Máchala k HDP tohoto knížectví je:

a) 180

b) 25

c) 80

d) 30

e) 50

3) Chce-li Česká republika vstoupit do eurozóny, měla by se dlouhodobě její míra nezaměstnanosti pohybovat okolo

a) průměru celé EU

b) průměru eurozóny

c) průměru Německa

d) průměru tří zemí EU s nejnižší mírou nezaměstnanosti

e) žádné takové kritérium neexistuje

4) Jeden z nejslavnějších prvorepublikových ekonomů, který rozpracoval specifický teleologický přístup ke společenským vědám, působil jako ministr financí i guvernér národní banky a po druhé světové válce se nakrátko stal rektorem Univerzity Karlovy, se jmenoval

a) Josef Macek

b) Alois Rašín

c) Karel Engliš

d) Edvard Beneš

e) Ota Šik

5) Zjistí-li ekonomové a ekonometři ve firmě, že daná firma čelí cenově neelastické poptávce, měla by tato firma

a) snížit cenu své produkce

b) zvýšit cenu své produkce

c) ponechat cenu beze změny

d) snížit cenu své produkce a zároveň mírně snížit vyrobené množství

e) zvýšit cenu své produkce a zároveň o mnoho zvýšit vyrobené množství

6) Teorie pána a správce (principal-agent) uvádí, že zájmy správce nemusí být v souladu se zájmy pána, a majetek druhého tak může být umenšován ve prospěch prvního. Jako příklad může sloužit rozhazovačný management létající v soukromých letadlech, ukrajující zisky akcionářů. Jako protiargument se uvádí, že svobodný akciový trh může „přistřihnout křidélka“ managementu tím, že    

a) neschopný management si firmu nakonec koupí

b) upadající firmu koupí vláda a očistí ji

c) taková firma bude vyplácet dlouhodobě nadprůměrné dividendy

d) neschopný management způsobí pokles ceny akcií na trhu, což umožní nepřátelské převzetí a výměnu managementu

e) neschopný management si vynutí subvence od vlády

7) Klíčovým výkazem zachycujícím transakce mezi domácí ekonomikou a zahraničím je platební bilance. Její nejdůležitější účty jsou

a) běžný účet, obsahující obchodní bilanci, a dále účet finanční

b) běžný účet, a dále účet finanční, obsahující obchodní bilanci

c) účet obchodní, obsahující běžný účet, a dále účet finanční

d) účet obchodní, a dále účet finanční, obsahující běžný účet

e) změna rezerv centrální banky, obsahující obchodní bilanci, a dále účet finanční

8) Jeden z nejslavnějších světových ekonomů, který rozpracoval teorii spotřební funkce, stál u zrodu moderního monetarismu a kterému byla v roce 1976 udělena Nobelova cena za ekonomii, se jmenoval

a) John Maynard Keynes

b) Friedrich August von Hayek

c) Milton Friedman

d) Paul Samuelson

e) Richard Thaler

9) Může se stát, že by lidé pracovali méně, když jim vzroste mzda?

a) ne, ekonomická teorie toto vylučuje

b) ekonomická teorie toto vylučuje, ale v praxi se to často stává

c) ano, pokud je substituční efekt silnější než efekt důchodový

d) ano, pokud je důchodový efekt silnější než efekt substituční

e) nikoliv, je známo, že všichni lidé pracují osm hodin denně, 40 hodin týdně bez ohledu na výši mzdy

10) Když Bonnie udá Clyda, dostane pouze 2 roky, kdežto její kumpán 10 let. Když to bude naopak, odkroucené roky si vymění. Když se prozradí navzájem, půjdou do chládku oba na 7 let. Když budou mlčet jako hrob, pro nedostatek důkazů skončí ve vězení jenom na 4 roky pro méně závažné zločiny. Podle teorie her skončí toto vězňovo dilema tak, že      

a) oba budou mlčet jako hrob

b) oba se prásknou navzájem

c) Clyde jako gentleman Bonnie neudá, ona jeho však ano

d) Bonnie ze zaslepené lásky bude mlčet, Clyde ji však prozradí

e) teorie her neumí odpovědět, jelikož film Čistá duše o Johnu Nashovi je zcela vymyšlená pohádka

11) Klíčovým ukazatelem pro zachycení výkonnosti ekonomiky je hrubý domácí produkt. Avšak následující se do něj nezapočítává

a) nákup piva v místním obchodě

b) nákup stroje místní firmou

c) nákup služeb lékařů ze strany vlády

d) nákup půdy velkého zemědělce od malého farmáře

e) nákup fotbalových lístků na celou sezónu

12) Nobelova cena za ekonomii

a) byla udělena poprvé spolu s ostatními cenami v roce 1901 a jejím prvním nositelem byl Alfred Marshall

b) byla udělena poprvé spolu s ostatními cenami v roce 1901 a jejím prvním nositelem byl Adam Smith

c) poprvé byla udělena až v roce 1968 z iniciativy Norské národní banky a prvním držitelem byl John Maynard Keynes

d) poprvé byla udělena až v roce 1993 z iniciativy České národní banky a prvním držitelem byl Václav Klaus

e) poprvé byla udělena až v roce 1968 z iniciativy Švédské národní banky a prvními držiteli byli  Ragnar Frisch a Jan Tinbergen

13) Ve své historii byl i slavný Apple častokrát ve ztrátě, a přesto pokračoval v činnosti. Tento jev ekonomie vysvětluje následovně    

a) pokud jsou celkové náklady vyšší než celkové výnosy, které však přesahují velikost variabilních nákladů, má smysl ve výrobě v krátkém období pokračovat

b) pokud jsou variabilní náklady vyšší než celkové výnosy, má smysl ve výrobě v krátkém období pokračovat

c) ekonomie vylučuje existenci firmy, která má ztrátu

d) pokud je cena vyšší než celkové výnosy, má smysl ve výrobě v krátkém období pokračovat a prodávat stále tisíce kusů za rok

e) pokud je ztráta vyšší než fixní náklady, má smysl ve výrobě v krátkém období pokračovat

14) Neočekávaná měnová expanze centrální banky vede v krátkém období dle standardní makroekonomické teorie  

a) k růstu (či růstu tempa růstu) reálného HDP, k růstu cenové hladiny (či míry inflace) a růstu míry nezaměstnanosti

b) k růstu (či růstu tempa růstu) reálného HDP, k růstu cenové hladiny (či míry inflace) a poklesu míry nezaměstnanosti

c) k poklesu (či poklesu tempa růstu) reálného HDP, k poklesu cenové hladiny (či míry inflace) a růstu míry nezaměstnanosti

d) k poklesu (či poklesu tempa růstu) reálného HDP, k poklesu cenové hladiny (či míry inflace) a poklesu míry nezaměstnanosti

e) k růstu (či růstu tempa růstu) reálného HDP, k poklesu cenové hladiny (či míry inflace) a poklesu míry nezaměstnanosti

15) Jirka slíbí Pepíkovi, že mu za rok zaplatí za jeho úrodu jahod 100 000 korun. Je-li úroková míra 10 %, pak současná hodnota tohoto příjmu (po zaokrouhlení na tisíce) je:

a) 91 000 Kč

b) 100 000 Kč

c) 110 000 Kč

d) 200 000 Kč

e) 101 000 Kč

16) Honza má na účtu 1 000 000 Kč a každý rok mu banka připíše 2 %. Jeho kamarádka Lucka má skvělý nápad otevřít stánek s párky v rohlíku, přičemž dnešní pořizovací náklady na stánek jsou právě 1 000 000 korun a každý rok očekává čistý zisk 30 000 Kč. Je toto výhodná investice?

a) nikoliv, protože čistá současná hodnota této investice je -1 000 000  korun

b) ano, protože čistá současná hodnota této investice je +500 000  korun

c) ano, protože čistá současná hodnota této investice je +30 000  korun

d) nikoliv, protože čistá současná hodnota této investice je -20 000  korun

e) ano, protože čistá současná hodnota této investice je +10 000  korun

17) Která z následujících nabídek má nejnižší úrokovou míru (například na roční bázi)?

a) Banka Vám nabízí půjčit si 40 000 korun a po dobu pěti let splácet každý rok 12 000 korun. Na konci tím bude dluh umořen

b) Banka Vám nabízí půjčit si 40 000 korun a po dobu pěti let splácet každý měsíc 1 500 korun. Na konci tím bude dluh umořen.

c) Banka Vám nabízí půjčit si 40 000 korun s roční úrokovou sazbou 30 %

d) Banka Vám nabízí půjčit si 40 000 korun s měsíční úrokovou sazbou 3%

e) Banka Vám nabízí půjčit si 40 000 korun s denní úrokovou sazbou 1%

18) Která z následujících nabídek má nejnižší úrokovou míru (například na roční bázi)?

a) Banka Vám nabízí půjčit si 40 000 korun a po dobu pěti let splácet každý rok 20 000 korun. Na konci tím bude dluh umořen

b) Banka Vám nabízí půjčit si 40 000 korun a po dobu pěti let splácet každý měsíc 1 500 korun. Na konci tím bude dluh umořen

c) Banka Vám nabízí půjčit si 40 000 korun s roční úrokovou sazbou 10 %

d) Banka Vám nabízí půjčit si 40 000 korun s měsíční úrokovou sazbou 1 %

e) Banka Vám nabízí půjčit si 40 000 korun s denní úrokovou sazbou 1 %

19) Pan Pilný se rozhoduje, zda si koupí nové vozidlo za 500 000 korun. Druhou možností je, že si ho pronajme na operativní leasing na tři roky (tzn. auto přejde po skončení smlouvy opět do majetku leasingové společnosti) za roční sazbu 100 000 Kč, a půl miliónu ponechá na svém termínovaném účtu. Uvažujme, že úroková sazba na jeho termínovaném účtu je 10 %. Pan Pilný se pokouší odhadnout možnou prodejní cenu auta za tři roky v případě, že by se rozhodl pro jeho dnešní koupi. Pro jak vysokou budoucí prodejní cenu auta se vyplatí sjednat operativní leasing, odhlédneme-li od ostatních možných nákladů, bonusů apod.?

a) 300 000 Kč

b) 400 000 Kč

c) 500 000 Kč

d) 600 000 Kč

e) žádná taková cena neexistuje

20) Když si uložíte v bance peníze za 1 % za rok a za stejnou dobu vzrostou ceny o 2 %, pak je reálná úroková míra

a) 0 %

b) 1 %

c) 3 %

d) –1 %

e) 2 %

Výsledky: 1d, 2c, 3e, 4c, 5b, 6d, 7a, 8c, 9d, 10b, 11d, 12e, 13a, 14b, 15a, 16b, 17a, 18c, 19a, 20d

Ekonomická olympiáda (EO) je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB).
Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku (celkem jí prošlo přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech středních škol). V letošním roce bude rozšířena také do Maďarska, UK a dalších zemí.

Newsletter