Zvolnění v zahraničním obchodě není jen o autech

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 1,5 mld. Kč, který byl meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší. Očekáván byl přebytek vyšší, směrem dolů byla revidována statistika za červenec.

Přebytek českého zahraničního obchodu na čtvrtině očekávání

Dnes publikovaná čísla za český zahraniční obchod odrážejí zhoršování ekonomické situace našich klíčových obchodních partnerů, zejména pak Německa a eurozóny, pouze částečný je dopad dovolených v automobilkách. Útlum pro český vývoz klíčových ekonomik je stále zjevnější. Českému zahraničnímu obchodu pochopitelně nesvědčí ani pokračující sankce spjaté s ukrajinsko-ruským konfliktem.

Série negativních zpráv, včetně nepříznivého vývoje hodnot řady předstihových ukazatelů, které v poslední době přicházejí z Německa a eurozóny, neposkytuje tuzemskému zahraničnímu obchodu dobré vyhlídky ani pro zbytek letošního roku. A to přesto, že naše závislost na německé ekonomice je nižší, než nač ukazují hrubé údaje za vývoz – ve skutečnosti totiž podstatná část českého exportu do Německa míří ve formě reexportu do dalších zemí, například do ekonomicky se vzmáhajících Spojených států. Ačkoli ukrajinské parlamentní volby, které se konají koncem října, mohou značit zlom ve zmíněném konfliktu, i pokud by po nich napětí polevilo, nelze čekat, že se příznivější vývoj promítne do čísel za zahraniční obchod dříve než v roce 2015.

Oživení české ekonomiky ale naštěstí již není tolik závislé na dobré kondici jejího zahraničního obchodu. Proto nelze v případném pokračujícím zhoršení stavu českého zahraničního obchodu v nadcházejících měsících spatřovat faktor, který by sám o sobě ohrozil pokračující oživení české ekonomiky.   

Newsletter