Australská centrální banka dále zvýšila sazby. Pomohla tím procyklickým měnám. Euro po včerejším US indexu ISM služeb zpevnilo nad 1,0700 EURUSD. Koruna pod 23,55 za euro.

Zvýšení daní je nevyhnutelné

Ministr financí Zbyněk Stanjura, zdroj: Depositphotos

Současná vláda, místo aby napravila výpadek daně z příjmů, zavádí nesystémová řešení. Poškozeni jsou přitom i samotné domácnosti. Zvýšení daní je proto nevyhnutelné. Je otázkou času, než to veřejně uzná i ministerstvo financí.

V daňové oblasti byl letošní rok především o neochotě napravit tzv. zrušení superhrubé mzdy zvýšením daně z příjmů fyzických osob a o snaze nahradit propad příjmů zavedením nesystémové daně z mimořádných zisků. Do trojice nejdůležitějších momentů bych zařadil i otevření odborné debaty materiálem NERVu.

Ke kritice tzv. zrušení superhrubé mzdy se ekonomové vrací opakovaně. Daňové zákony z konce roku 2020 nepřinesly jen každoroční snížení výběru daní o téměř 100 miliard korun s nešťastným distribučním efektem, ale přispěly i k vyšší inflaci. Vláda však i nadále trvá na zachování současného stavu, a to i navzdory rekordním schodkům veřejných rozpočtů.

Místo nápravy daně z příjmů vláda přistoupila k zavedení nesystémové daně z neočekávaných zisků na vybrané sektory. Taková daň má několik problémů, vedle své arbitrárnosti ve volbě zasažených sektorů (i jiné sektory zažily vysoké zisky) i v definici neočekávaných zisků v sektorech s dlouhým investičním horizontem až po problém, na koho skutečně daň dopadla. Daň z velké části zaplatí akcionáři společností, což ve veřejně obchodovatelných společnostech jsou i domácnosti, které akcie nakupovaly až v letošním roce, kdy vysoké zisky nebyly neočekávané. Ba naopak. V samotné implementaci pak vyvolává otázky nastavení arbitrárních kritérií a hranic pro zařazení bank.

Zvláštní postavení v hodnocení daňové politiky patří fungování NERVu. Navzdory až ostudným podmínkám (pro bono práce bez podpory analytického týmu) přišel NERV se seznamem kvalitních nápadů na změnu veřejných politik, včetně těch daňových. Například apel na opuštění od rozšíření paušální daně pro OSVČ nebo navýšení některých nepřímých daní, u kterých vinnou vysoké inflace klesá reálná hodnota, jsou, dle mého soudu, namístě.

Nelze očekávat, že vláda vezme většinu návrhů NERVu a implementuje je. V nejlepším případě dojde k nějaké verzi cherry -pickingu a vláda implementuje několik nápadů, které ji politicky konvenují. Role NERVu je však pozitivní v otevření nepříjemných témat, čímž se snižují politické náklady při zavádění nepopulárních opatření. Je jednoduší předložit zvýšení daní, když se politik může odkázat na apolitickou odbornou veřejnost. Osobně se domnívám, že většina členů vlády (a to i díky fungování NERVu) si je vědoma nevyhnutelnosti zvyšování daní, a to dokonce i v podobě revize daně z příjmů fyzických osob. Je jen otázka času, než to veřejně uzná i ministerstvo financí.

Zdroj: Vlada.cz, Bloomberg, Reuters, NERV

Newsletter