Zvýší ČNB sazby nad deset procent?

Klíčové body

  • ČNB má alternativní scénář prognózy se sazbami nad 10 %.
  • Podmínkou alternativy jsou odukotvená inflační očekávání.
  • První test prognózy přijde ve středu v podobě inflace za červenec.
Zdroj: Depositphotos

Bankovní rada České národní banky na srpnovém zasedání rozhodla ve prospěch stability sazeb. Jejich mírné zvýšení v příštích měsících nemůžeme zcela vyloučit. Nemělo by se však jednat o výraznou úpravu, jako tomu bylo v dřívějších krocích rady v předchozím složení. To je však podmíněno nenaplněním alternativního scénáře prognózy.

Páteční setkání ČNB s analytiky přineslo nejen detailní rozbor základního scénáře prognózy, ale také její alternativní verzi. Jejím základem je nárůst inflačních očekávání do konce roku 2023 na úroveň 5 %. V souladu s tím by byl nárůst úrokových sazeb nad hranici 10 %, a výraznější zpevnění koruny během letošního roku, a naopak slabší hodnoty během příštího.

Zdroj: ČNB
Zdroj: ČNB

Pokud chceme pracovat s inflačními očekáváními, snadno dohledatelné jsou dva údaje. První jsou inflační očekávání nefinančních podniků na horizontu roku a tří let. V prvním případě ukázala poslední měření hodnoty nad 9 %, resp. nad 7 %. Další variantou jsou očekávání finančního trhu dosahující na horizontu roku více než 6 % a na tříletém 2,5 %. Všechny tyto hodnoty jsou nad úrovní inflačního cíle na 2 %.

Proč tedy ČNB nepřistupuje k sazbám agresivněji? Centrální banka výše zmiňovaná data zná, nad rámec toho ale pracuje i s dalšími údaji. To ostatně v pátek potvrdil ředitel sekce měnové ČNB Petr Král.

Inflační očekávání jsou pro měnovou politiku stěžejní. Jejich měření je však obtížné, a jak uznal sám Král, ČNB nedisponuje zcela spolehlivými daty s delší časovou řadou. Vychází proto z dalších průzkumů, analýz a měření mimo ta „veřejně dostupná“.

Král vedle toho upozornil, že střednědobá a dlouhodobá inflační očekávání tak, jak s nimi banka pracuje, nevykazují náznaky odukotvenosti v souladu s alternativním scénářem prognózy. Existuje „pouze“ riziko uvolnění inflační kotvy, proto ČNB pracuje se základním scénářem, jehož předpokladem jsou ukotvená očekávání.

Na základě toho můžeme říci, že jisté riziko naplnění alternativního scénáře existuje. Centrální banka mu však (zatím) nepřiřazuje větší váhu než základnímu scénáři. Mírnější zvýšení sazeb nemůžeme ale zcela vyloučit, což ostatně potvrdil i guvernér Michl. Rozhodnutí se však bude odvíjet od příchozích dat, čímž se ČNB zařadila po bok Fedu a ECB, jejichž rozhodování je rovněž vysoce „data dependent“.

S ohledem na nejbližší data nás čeká hned to nejdůležitější, a to inflace za červenec zveřejněná tuto středu. Prognóza ČNB pracuje s meziročním růstem o 18,8 %, ekonomický tým skupiny Roklen pak s 18,7 %. Platí, že pozitivní překvapení směrem k vyšším číslům by se mohlo podepsat na silnějších spekulacích ohledně budoucího vývoje sazeb.

Ještě před srpnovým zasedáním trh věřil v možné zvýšení sazeb až o 50 bodů na horizontu šesti měsíců. Aktuálně je základním scénářem stabilita úroků a jejich možné snížení na horizontu devíti měsíců.

Nepředpokládáme, že by trh přecenil svůj výhled směrem k výraznému zvýšení sazeb ČNB, proto by dopady na korunu měly být omezené. Z reakce kurzu po srpnovém rozhodnutí bylo patrné, že někteří tržní účastníci se soustředí především na otázku intervencí. Když ČNB uvedla, že bude na devizovém trhu nadále aktivní, aby bránila nadměrným výkyvům koruny, její posílení mohlo být způsobeno uzavíráním krátkých pozic sázejících na konec intervencí.

Na ten bychom ale v tuto chvíli nesázeli. ČNB vydala jasný signál, přičemž prostředků má dostatek a bod zvratu bude pravděpodobně ještě daleko. Otázka přístupu k zásahům je však v rámci rady evidentně hodně „divoká“. Jak v pátek uvedl člen bankovní rady Jan Frait, najdou se zástupci intervencí dle objemu, ale i úrovní, a nad rámec toho i ti, kteří by před intervencemi dali přednost vyšším sazbám. Shoda na definici podmínek potřebných k ukončení intervencí zatím podle Fraita neexistuje.

Očekáváme, že kurz koruny zůstane nadále pod tlakem. Do té doby, dokud bude ČNB na trhu aktivní, by riziko výrazného oslabení mělo být utlumené. Následně lze počítat s tím, že na korunu bude působit výrazný schodek běžného účtu a menší úrokový diferenciál. S ohledem na tržní sentiment nelze předpokládat silnější korunu, dokud bude na trhu převládat obava z recese, v eurozóně podpořená především otázkou dodávek ruského plynu a na to navazujícím potenciálním oslabením eura.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0177 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 106,62 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0139 do 1,0298 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,47 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 24,05 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,42 až 24,63 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 23,85 do 24,15 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, COT, TradingView

Newsletter