Inflace byla v červnu nad prognózou a mírně nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v červnu 2020 cenová hladina meziročně o 3,3 %. Inflace se tak oproti květnu zvýšila a stoupla opět mírně nad horní hranici tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v červnu meziročně zvýšily také o 3,3 %.

Červnový meziroční růst spotřebitelských cen byl 0,4 procentního bodu nad stávající prognózou ČNB. Kladná odchylka cenového vývoje od prognózy souvisela zejména s výrazně vyšší než očekávanou jádrovou inflací. V ní se pravděpodobně projevuje donedávna solidní příjmová situace domácností spolu s dočasně zvýšenými náklady firem v podmínkách koronavirové krize včetně vlivu oslabeného kurzu koruny. Lehce rychlejší ve srovnání s prognózou byl rovněž růst regulovaných cen. Opačným směrem působil oproti predikci o něco výraznější meziroční propad cen pohonných hmot odrážející předchozí kolaps světových cen ropy. Růst cen potravin vedle toho v červnu zrychlil v menší míře, než očekávala prognóza, nicméně zůstává vysoký. Nadále přitom odráží zesílenou poptávku po potravinách při zvýšených nákladech a nedostatku pracovníků v zemědělství v Evropě vlivem koronavirové pandemie. Mírnější ve srovnání s prognózou byly také dopady změn nepřímých daní, což souviselo s poněkud pozvolnějším promítáním zvýšené spotřební daně na tabák do cen cigaret.

Zveřejněná data představují v souhrnu proinflační riziko stávající prognózy ČNB, a to zejména pro nejbližších několik měsíců. To souvisí zejména s rostoucí odchylkou jádrové inflace od prognózy v kontextu přetrvávající obrovské nejistoty ohledně ekonomických dopadů koronavirové pandemie. Podle stávající prognózy citelně oslabené domácí cenové tlaky postupně převáží nad dočasným proinflačním vlivem oslabeného kurzu koruny. V souhrnu pak protiinflační dopady koronavirové krize v podmínkách hlubokého propadu domácí ekonomiky povedou podle stávající prognózy k poklesu inflace k dvouprocentnímu cíli koncem letošního roku. Ke snižování inflace přispěje i již pozorovaný značný pokles cen pohonných hmot a též zvolnění růstu regulovaných cen. Dynamika cen potravin naopak letos zůstane vysoká vlivem proinflačního působení faktorů na straně poptávky i nabídky. Pokles inflace bude v letošním i příštím roce brzděn také cenovými dopady změn nepřímých daní. Inflace se tak ve výsledku bude v roce 2021 nacházet poblíž dvouprocentního cíle České národní banky.

 

Newsletter