Ředitel sekce měnové ČNB

Petr Král

Petr Král se narodil 25. června 1973 v Písku. V 90. letech absolvoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké školy ekonomické v Praze. V ČNB pracuje od roku 1999, od roku 2007 do listopadu 2018 řídil odbor měnové politiky a fiskálních analýz. Od 1. dubna 2015 byl paralelně též náměstkem ředitele sekce měnové. Od prosince 2018 je P. Král ředitelem sekce měnové. Během svého působení v ČNB absolvoval P. Král mnoho krátkodobých zahraničních odborných i manažerských vzdělávacích kurzů. V letech 2007 až 2014 byl alternátem viceguvernéra ČNB v Hospodářském a finančním výboru fungujícím pod Radou ECOFIN v Bruselu. Od roku 2018 jmenovala vláda ČR P. Krále členem Výboru pro rozpočtové prognózy a od ledna 2019 se P. Král účastní zasedání výboru MPC ve Frankfurtu nad Mohanem. Ve své výzkumné, publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje zejména na praktické otázky měnové politiky (strategie, nástroje, komunikace, přijetí eura) a na analytické aspekty politiky fiskální.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

čnBlog: Inflaci se podaří zkrotit během následujícího roku a půl

Inflace bude v důsledku uvedených vlivů kulminovat na přelomu letošního léta a podzimu, kdy mírně překoná 20 %. Následně začne zvolňovat, neboť se zmírní růst produkčních nákladů, klesne kupní síla domácností a projeví se stabilizující vliv předchozího zpřísnění měnové politiky přispívajícího ke zchlazení domácí poptávky.

ČNB: Inflace v dubnu 2022 mírně nad prognózou ČNB, návrat k 2% cíli lze očekávat v druhé polovině příštího roku

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v dubnu 2022 cenová hladina meziročně o...

čnBlog: Inflaci je potřeba dál krotit i v prostředí zvýšených nejistot

Bankovní rada zvýšila na svém květnovém zasedání dvoutýdenní repo sazbu na 5,75 %. Toto rozhodnutí se opírá o jarní makroekonomickou prognózu ČNB a je reakcí na dlouhodobé a vlivem vypuknutí války na Ukrajině ještě dále zesilující inflační tlaky.

čnBlog: Nehraje se o nic menšího, než je důvěra lidí v cenovou stabilitu

Zvýšení úrokových sazeb České národní banky o 1,25 procentního bodu na listopadovém měnovém zasedání bankovní rady vyvolalo velkou odezvu. Jako ředitel aparátu, který připravuje analýzu a prognózu inflačního vývoje, bych tímto textem chtěl přispět do diskuse, která se rozproudila v médiích a na sociálních sítích, abych objasnil skutečné důvody a motivy přijatého rozhodnutí.

čnBlog: Česká národní banka brzdí inflaci

Bankovní rada zvýšila na svém listopadovém zasedání dvoutýdenní repo sazbu na 2,75 %. Toto rozhodnutí se opírá o podzimní makroekonomickou prognózu ČNB. Ta očekává, že inflace se dále významně zvýší a začátkem příštího roku se přiblíží 7 %.

ČNB předpovídá (nejen) v době koronaviru. Nový model boduje!

Doba koronavirové pandemie není z pohledu makroekonomického vývoje a měnověpolitického rozhodování nikterak jednoduchá...

Inflace byla v červnu nad prognózou a mírně nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v červnu 2020 cenová hladina meziročně o 3,3 %....

ČNB: Inflace v květnu 2020 mírně nad prognózou, ale zpět v tolerančním pásmu cíle

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v květnu 2020 cenová hladina meziročně o 2,9 %....

Centrální banka má inflaci pod kontrolou

Listopadová spotřebitelská inflace, která svou hodnotou 3,1 % vystoupila nepatrně nad horní hranici...

Dilema současné měnové politiky ČNB

Česká republika stále odolává ochlazení ekonomického růstu a souvisejícímu protiinflačnímu tlaku, kterému čelí...

Transmise měnové politiky funguje

Od ukončení kurzového závazku v dubnu 2017 jsou úrokové sazby opět hlavním...

Newsletter