Komentář: ČNB se drží svého mandátu. Kulminace inflační vlny se blíží

Blíží se kulminace inflační vlny a horizont návratu inflace zpět poblíž k cíli se opět vzdaluje. Bankovní rada se rozhodla pro opatrnější růst sazeb, než by striktně indikovala mechanická aplikace základního scénáře nové prognózy. S ohledem na množství nejistot spojených s dalším vývojem ekonomiky a nákladových a poptávkových faktorů inflace ale bylo zpracování alternativního scénáře prognózy – a na něj navázané dnešní rozhodnutí bankovní rady o úpravě sazeb – vyváženým kompromisem.

ČNB se dnešním rozhodnutím drží svého mandátu. Další vývoj ukáže, do jaké míry se tím daří působit na snižování inflačních očekávání. Snížení odhadovaného růstového výkonu ekonomiky v letošním roce citelně směrem dolů je způsobeno primárně nákladovým tlakem energetických vstupů a dalšími nejistotami. V horizontu transmise účinků dnešního rozhodnutí ČNB, tj. v roce 2023 se ekonomika s růstem tržních úrokových sazeb vyrovná.

Newsletter