Komentář: Inflace je dále na vzestupu a vyhlídka jejího postupného snižování se vzdaluje

I když zveřejněný údaj meziročního růstu inflace za měsíc únor o 11,1 % nevybočil mimo rámec tržních očekávání, a totéž se týká i růstu meziměsíčního o 1,3 %, realitou je, že inflace je dále na vzestupu a vyhlídka jejího postupného snižování se vzdaluje. V bilanci inflačních rizik v důsledku dalšího dramatického růstu cen energií převažuje váha faktorů, které ji budou v příštích měsících dále udržovat na vysoké úrovni.

Stejným směrem bude působit stávající oslabení české koruny, jehož transmise do vývoje cen je daleko rychlejší, než tomu je v případě pohybu měnověpolitických úrokových sazeb. Na místě jsou i obavy z růstu cen potravin. Nelze ani přehlédnout, že srovnávací základna údajů za stejné období minulého roku bude až do konce prvního pololetí – měřeno dnešním pohledem – stále poměrně nízká.

Pozornost teď bude upřena na sekundární dopady vysokých cen energií, na ostatní cenové okruhy a na to, jak budou diagnostikovány distribuční efekty, s vysokou inflací vždy spojené. ČNB má před sebou opět těžké období, její mise držet inflaci na uzdě se sice nemění, ale širší ekonomický kontext také nemůže pomíjet.

Newsletter