Komentář: Inflační údaj vysoký, ale nepřekvapil

Pokud jde o dnes zveřejněný údaj o indexu spotřebitelských cen za listopad, není to překvapení, údaj víceméně odpovídá očekávání. Inflační tlaky z domácí ekonomiky jsou znepokojivé. A to se ještě v údaji za prosinec, který bude zveřejněn v lednu, teprve projeví snaha výrobců i prodejců se zahojit na vánoční nákupní horečce. Přitom růst cen energie s plnou silou do indexu spotřebitelských cen teprve dopadne a je otázka, jak dlouho tenhle vliv bude přetrvávat.

Ač ČNB zatím naznačuje spíše odhodlání držet se své úrokové strategie, měnově politická úvaha může tentokráte být komplikovanější. Nastavení sazeb trefuje období, kdy by inflace už měla dle prognózy pod jejich vlivem citelně klesnout, ústřední otázkou tedy je, zda prognóze stále věříme a jak tedy budou vypadat reálné sazby v horizontu nejúčinnější transmise. K úvaze totiž je, do jaké míry mohlo mít dvojí razantní zvýšení sazby odrazující efekt na inflační očekávání. Pokud mělo – a bylo by to logické – nic by nemuselo centrální banku striktně nutit pohnout se sazbami v souladu s trajektorií v prognóze právě teď. Naproti tomu ovšem stojí argument, že posunout sazby směrem k jejich neutrální úrovni dává smysl, stále tam totiž nejsou.

Mohou zde tedy být argumenty jak pro posečkání do dalšího zasedání, zrovna tak, jako by se asi nic nestalo, kdyby další krůček byl učiněn již tentokráte. Případné posečkání by se nemělo interpretovat jako výraz slabosti, celková strategie sazeb se tím nemusí měnit. Pokud ČNB se sazbami nahoru opět pohne, samozřejmě že to bude mít do ekonomiky dopad. Ale to je sama podstata mandátu centrální banky, že svých cílů dosahuje touto cestou.

Nezbývá než opakovat, že by bylo dobré, kdyby si svůj díl odpovědnosti za potlačení stávající inflace odpracovala i fiskální politika, je to totiž jediný nástroj, který vláda pohotově má, aby boj proti inflaci podpořila. A měla by to udělat. Fiskál totiž není jen redistribuční nástroj, ale je třeba vnímat, že má i stabilizační potenciál. Pandemie si vyžádala zákus do fiskálu, ale když už je řeč o normalizaci měnové politiky, je třeba, aby podobná normalizace proběhla i v politice fiskální.

 

 

Newsletter