Komentář k ČNB: Čeká nás období, kdy inflační vzedmutí bude vrcholit

Dnešní zvýšení řídících úrokových sazeb ČNB o dalších 75 procentních bodů bylo trhem očekáváno. Nová inflační prognóza sice nemohla vzít v úvahu statistické údaje o vývoji inflace v prvních měsících letošního roku, které budou teprve zveřejňovány, nicméně je zde předpoklad, hraničící s jistotou, že nás nyní čeká období, kdy inflační vzedmutí bude vrcholit. 

Pak se pozornost od druhého čtvrtletí bude stále více upírat k tomu, jak rychle se inflace začne postupně snižovat a jaký je časový výhled jejího návratu do koridoru inflačního cíle ČNB. Od toho se odvine úvaha o tom, kdy bude možné sazby pro horizont nejúčinnější transmise nastavit na neutrální úroveň, která je výrazně nižší než úroveň stávající. Náklady, plynoucí některým segmentům ekonomiky z vyšších sazeb budou v budoucnosti bohatě vykoupeny přínosy obnoveného nízkoinflačního prostředí.

Newsletter