Mění se struktura žadatelů o půjčku, i částka, o niž si říkají

Trh půjček nezůstává stejný. Rok co rok se na něm odehrávají větší či menší změny, ať už na straně legislativy, na straně poskytovatelů nebo přímo u klientů: žadatelů a příjemců půjček. A právě straně žadatelů se věnuje nedávno publikovaná analýza společnosti Bezvafinance.cz. Ta na trhu působí jako nezávislý zprostředkovatel spotřebitelského úvěru. Analýza ukazuje, jak se během roku 2022 proměnila struktura žadatelů o úvěr, požadované částky nebo pravidelné příjmy uváděné do odesílaných žádostí.

Leden 2022 versus leden 2023

Analýza společnosti Bezvafinance.cz sleduje změny v žádostech o půjčku vyplněných a odeslaných během měsíce ledna 2022 a ledna 2023. Do databáze dat byly v obou měsících zahrnuty vyplněné a odeslané žádosti i úvěr, bez ohledu na to, zda byly v následující fázi ze strany poskytovatelů půjček schváleny či zamítnuty.

Žadatelé vybírali z několika nabízených kategorií spotřebitelského úvěru inzerovaných online na webových stránkách. Pro přesnější představu šlo například o následující nebankovní a bankovní půjčky. A jaké jsou výsledky porovnání obou let? Inflační rok 2022 se v půjčkách projevil možná až nečekaně silně.

Méně zaměstnanců, více OSVČ, brigádníků a důchodců

Jak se během roku 2022 změnila striktura žadatelů o půjčku? Nadpis to hlavní už napověděl: v porovnání s lednem roku 2022 se v lednu 2023 snížil podíl zaměstnanců na celkovém počtu žadatelů, a to ze 67 % na 61 %. Svůj podíl naopak navýšili důchodci, dokonce zdvojnásobili: ze 4 % na 8 %. O třetinu vrostl i podíl OSVČ na celkovém počtu žadatelů, ze 6 % na 8 %.

Se žádostí o půjčku se na společnost Bezvafinance.cz obrátilo také více lidí pracujících na částečný úvazek nebo na dohodu. Jejich podíl se více než zdvojnásobil, ze 2 % v lednu 2022 na 5 % v lednu 2023. Pokles pozoruje analýza i ještě u jedné skupiny žadatelů: osob bez stálého / pravidelného příjmu. Z 21 % v lednu 2022 klesl jejich podíl u žádostí v lednu 2023 na 18 %. Pro přehlednost jsou data zanesena do tabulky 1.

Tabulka 1: Typy příjmu žadatelů o půjčku a jejich podíl na celkovém počtu žadatelů, data za leden 2022 a leden 2023

Typ příjmu žadatele o půjčku Podíl skupiny s daným příjmem na celkovém počtu žadatelů, leden 2022 Podíl skupiny s daným příjmem na celkovém počtu žadatelů, leden 2023
zaměstnání na TPP 67 % 61 %
zaměstnání na částečný úvazek 2 % 5 %
OSVČ 6 % 8 %
Důchod 4 % 8 %
bez stálého / pravidelného příjmu 21 % 18 %

Zdroj: Bezvafinance.cz

Silnější zastoupení žadatelů s příjmy nad 40 000 Kč

Zajímavým je též exkurz do příjmových kategorií žadatelů, kteří v lednu 2022 a v lednu 2023 vyplnili a odeslali online formulář se žádostí o půjčku. Snížil se podíl žadatelů s příjmem do 20 tisíc Kč (z 31 % na 28 %), ale i s příjmem mezi 20 a 30 tisíci korunami (ze 42 % na 39 %).

Vzrostl naopak podíl žadatelů s příjmy vyššími. A to ve všech kategoriích: nad 30 tisíc Kč, nad 40 tisíc Kč, nad 50 tisíc Kč a dokonce i nad 60 tisíc Kč. Žadatelé s příjmy nad 60 tisíc korun měsíčně tvořili 3 % všech zaslaných žádostí během ledna 2023. Přesné rozložení změn mezi oběma sledovanými měsíci naleznete v tabulce 2.

Tabulka 2: Příjmová struktura žadatelů o půjčku v lednu 2022 a lednu 2023

Příjem žadatele o půjčku Procentuální zastoupení příjmové skupiny, leden 2022 Procentuální zastoupení příjmové skupiny, leden 2023
<19 999 Kč 31 % 28 %
20 000 – 29 999 Kč 42 % 39 %
30 000 – 39 999 Kč 17 % 20 %
40 000 – 49 999 Kč 5 % 7 %
50 000 – 59 999 Kč 2 % 3 %
>60 000 Kč 2 % 3 %

Zdroj: Bezvafinance.cz

Analýza sleduje i změny příjmových skupin žadatelů o půjčku, kteří byli v době podávání žádosti zaměstnaní na plný úvazek. Mezi lednem 2022 a lednem 2023 razantně ubylo zaměstnaných žadatelů s příjmem do 20 tisíc Kč (z 23 % na 11 %). Naopak přibylo žadatelů ve skupině s příjmem mezi 30 a 40 tisíci korunami (z 20 % na 28 %) nebo mezi 40 tisíci a 50 tisíci Kč (z 5 % na 7 %). Jak vidíte v tabulce 3, ostatní skupiny zaměstnanců (dle měsíčního příjmu) si zachovaly stejné podíly.

Tabulka 3: Příjmová struktura zaměstnanců coby žadatelů o půjčku v lednu 2022 a lednu 2023

Příjem zaměstnance – žadatele o půjčku Procentuální zastoupení příjmové skupiny, leden 2022 Procentuální zastoupení příjmové skupiny, leden 2023
<19 999 Kč 23 % 11 %
20 000 – 29 999 Kč 50 % 50 %
30 000 – 39 999 Kč 20 % 28 %
40 000 – 49 999 Kč 5 % 7 %
50 000 – 59 999 Kč 2 % 2 %
>60 000 Kč 1 % 1 %

Zdroj: Bezvafinance.cz

Roste zastoupení žadatelů v nejmladší skupině: 18 – 29 let

Mezi lednem 2023 a lednem 2023 se zvětšila i před tím již dost rozsáhlá skupina žadatelů ve věku do 29 let (ze 40 % na 42 %). Rostl i podíl žadatelů ve věku od 30 do 39 let, i když jen z 28 % na 29 %. Skupina žadatelů do 40 let tak v lednu 2023 tvořila celkem 71% podíl na celkovém počtu žadatelů o úvěr. Z toho jasně plyne, že mezi oběma sledovanými měsíci se snížil podíl žadatelů ve věku do 40, do 60 a nad 60 let. Detaily najdete v tabulce 4.

Tabulka 4: Věková struktura žadatelů o půjčku v lednu 2022 a lednu 2023

Věk žadatele o půjčku Podíl věkové skupiny na celkovém počtu žadatelů, leden 2022 Podíl věkové skupiny na celkovém počtu žadatelů, leden 2023
18 – 29 let 40 % 42 %
30 – 39 let 28 % 29 %
40 – 49 let 17 % 16 %
50 – 59 let 9 % 8 %
60+ let 5 % 5 %

Zdroj: Bezvafinance.cz

Požadovaná částka půjčky naopak klesá

Možná je pro vás překvapením, že mezi lednem 2022 a lednem 2023 pozorovali autoři analýzy pokles v průměrných požadovaných částkách půjčky. Ten byl například v Jihomoravském kraji 49%,kraji Vysočina 47% nebo v kraji Ústeckém 44%. Naopak nejnižší pokles v průměrné požadované částce byl zaznamenán v kraji Olomouckém, a to o 19 %, v kraji Moravskoslezském o 27 % nebo v Praze, o 30 %.

Za poklesem se může skrývat navýšení počtu půjček braných na jednorázové „zalátání“ rozpočtu, například při doručeném vyšším vyúčtování za energie, než jaké žadatelé o půjčku dokázali unést z aktuálních vlastních příjmů, ponížených o všudypřítomnou vysokou inflaci roku 2022.

 

Newsletter