Ministr předal jmenovací dekrety 60 novým profesorkám a profesorům


19:21 • 18. prosince 2018

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy dnes předal jmenovací dekrety 60 novým profesorkám a profesorům. Nejvyšší akademický titul převzali nově jmenovaní ve Velké aule pražského Karolina. Profesory jmenuje prezident na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol.

„Za vaším dnešním úspěchem se skrývá nesmírné dlouholeté nasazení, trpělivost a cílevědomá každodenní práce, která není vždy dostatečně oceněna. Prošli jste náročnou procedurou až na tento vrchol vědecko-pedagogické vzdělávací pyramidy. Věřím ale, že se tímto vaše produktivní práce nezavršuje, ba právě naopak. Pevně věřím, že dnešní ceremoniál bude impulsem k další práci a motivací k  rozvíjení Vašich vědních a uměleckých oborů, z nichž budeme moci čerpat my všichni,“ uvedl ministr Plaga.

Seznam nově jmenovaných profesorek a profesorů 

1. doc. Mgr. Tomáš ALBRECHT, Ph.D.

pro obor: Zoologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky

 

2. doc. RNDr. Jiří BOUCHALA, Ph.D.

pro obor: Aplikovaná matematika

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra aplikované matematiky

 

3. doc. MUDr. Miloš BROĎÁK, Ph.D.

pro obor: Chirurgie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Katedra chirurgie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Urologická klinika

 

4. doc. RNDr. Jan ČERMÁK, CSc.

pro obor: Matematika – matematická analýza

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

 

5. doc. MUDr. Jaroslav ČERMÁK, CSc.

pro obor: Vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav hematologie a krevní transfuze, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

 

6. doc. Ing. Mgr. Martin DLOUHÝ, Dr., MSc

pro obor: Ekonometrie a operační výzkum

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonometrie

 

7. doc. RNDr. Ladislav DUŠEK, Ph.D.

pro obor: Lékařská biologie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz, Přírodovědecká fakulta

 

8. doc. Ing. Jakub FISCHER, Ph.D.

pro obor: Hospodářská politika

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonomické statistiky

 

9. doc. Ing. Michal FULEM, Ph.D.

pro obor: Fyzikální chemie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav fyzikální chemie

 

10. doc. Mgr. art. Ivan GAJAN

pro obor: Hudební umění

na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

působí: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Vysoká škola múzických umení

 

11. doc. Ing. Jana HANČLOVÁ, CSc.

pro obor: Systémové inženýrství a informatika

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra matematických metod v ekonomice

 

12. doc. MUDr. Vojtěch HAVLAS, Ph.D.

pro obor: Ortopedie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

 

13. doc. Ing. Vlastimil HAVRAN, Ph.D.

pro obor: Výpočetní technika a informatika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačové grafiky a interakce

 

14. doc. Ing. Ivo HLAVATÝ, Ph.D.

pro obor: Strojírenská technologie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie

 

15. doc. Ing. RNDr. Martin HOLEŇA, CSc.

pro obor: Informatika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra aplikované matematiky

 

16. doc. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

pro obor: Taneční umění se zaměřením Pedagogika tance

na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

působí: Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Katedra tance, Národní divadlo, Laterna magika

 

17. doc. PhDr. Tomáš JANÍK, Ph.D.

pro obor: Pedagogika

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání

 

18. doc. RNDr. Josef JEŽEK, CSc.

pro obor: Aplikovaná geologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky

 

19. doc. PhDr. Marie KLIMEŠOVÁ, Ph.D.

pro obor: Dějiny umění

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

 

20. doc. RNDr. Pavel KOPEL, Ph.D.

pro obor: Zemědělská chemie

na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

působí: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav chemie a biochemie

 

21. doc. RNDr. Marie KORABEČNÁ, Ph.D.

pro obor: Lékařská biologie a genetika

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biologie a lékařské genetiky, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

 

22. doc. Mgr. Michal KOUCKÝ, Ph.D.

pro obor: Informatika – teoretická informatika

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Informatický ústav, Matematický ústav Akademie věd České republiky

 

23. doc. Mgr. Markéta KŘÍŽOVÁ, Ph.D.

pro obor: Iberoamerikanistika

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií

 

24. doc. Mgr. Jana KUKUTSCHOVÁ, Ph.D.

pro obor: Materiálové vědy a inženýrství

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálové inženýrství, Centrum nanotechnologií

 

25. doc. akademický malíř Tomáš LAHODA

pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění

na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

působí: Univerzita Pardubice, Ateliér výtvarné přípravy, Architectural Institute in Prague

 

26. doc. Ing. Václava LAŠOVÁ, Ph.D.

pro obor: Strojní inženýrství

na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů

 

27. doc. MUDr. Jiří MASOPUST, Ph.D.

pro obor: Psychiatrie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Národní ústav duševního zdraví

 

28. doc. MUDr. Radoslav MATĚJ, Ph.D.

pro obor: Patologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Ústav patologie, Neurologická klinika, Oddělení patologie a molekulární medicíny

 

29. doc. PaedDr. Iva MÁLKOVÁ, Ph.D.

pro obor: Dějiny novější české literatury

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

působí: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy

 

30. doc. MUDr. Robert MIKULÍK, Ph.D.

pro obor: Neurologie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, I. Neurologická klinika, Mezinárodní centrum klinického výzkumu

 

31. doc. RNDr. Michal MUNK, PhD.

pro obor: Systémové inženýrství a informatika

na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

působí: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky

 

32. doc. MUDr. David NETUKA, Ph.D.

pro obor: Neurochirurgie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, Ústřední vojenská nemocnice

 

33. doc. RNDr. Stanislav OPLUŠTIL, Ph.D.

pro obor: Geologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie

 

34. doc. Ing. Marek PENHAKER, Ph.D.

pro obor: Biomedicínské inženýrství

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

 

35. doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D.

pro obor: Architektura a stavitelství

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury

 

36. doc. RNDr. Marek PROCHÁZKA, Dr.

pro obor: Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav

 

37. doc. PaedDr. Pavol PROKOP, PhD.

pro obor: Zoologie

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

působí: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra biológie

 

38. doc. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D.

pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů, Centrum materiálového inženýrství

 

39. doc. PhDr. et PhDr. Radek PTÁČEK, Ph.D.

pro obor: Lékařská psychologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrická klinika, Národní institut pro děti a rodinu, z.s., Česká lékařská komora, University New York in Prague, Katedra psychologie, Justiční akademie

 

40doc. Ing. Bohdan SCHNEIDER, CSc.

pro obor: Biofyzika

na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

působí: Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky, BIOCEV

 

41. doc. Mgr. Erik SIGMUND, Ph.D.

pro obor: Kinantropologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Institut aktivního životního stylu

 

42. doc. Ing. Luboš SMRČKA, CSc.

pro obor: Podniková ekonomika a management

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky

 

43. doc. Ing. Jan SUCHÁČEK, Ph.D.

pro obor: Podnikové ekonomika a management

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra regionální a environmentální ekonomiky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně-ekonomická, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy

 

44. doc. MUDr. Marek SVOBODA, Ph.D.

pro obor: Onkologie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Středoevropský technologický institut, Centrum molekulární medicíny

 

45. doc. Ing. Daniel SÝKORA, Ph.D.

pro obor: Výpočetní technika a informatika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačové grafiky a interakce

 

46. doc. Ing. Stanislav ŠAROCH, Ph.D.

pro obor: Mezinárodní ekonomické vztahy

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra světové ekonomiky, Škoda Auto vysoká škola, Katedra ekonomie

 

47. doc. Mgr. Jiří ŠPIČKA, Ph.D.

pro obor: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 

48. doc. Mehdi TOLOO, Ph.D.

pro obor: Systémové inženýrství a informatika

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra systémového inženýrství

 

49. doc. Dr. Boris TOMÁŠIK

pro obor: Fyzika

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra fyziky, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky

 

50. doc. Ing. Karel TUZA, CSc.

pro obor: Pozemní stavby

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

působí: A PLUS, a.s. Brno

 

51. doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.

pro obor: Podniková ekonomika a management

na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie

 

52. doc. RNDr. Ivan VARGA, PhD. et PhD.

pro obor: Anatomie, histologie a embryologie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Komenského v Bratislave, Lékarská fakulta, Ústav histológie a embryológie

 

53. doc. RNDr. Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, PhD.

pro obor: Zoologie

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie

 

54. doc. Ing. Tomáš VÍT, Ph.D.

pro obor: Aplikovaná mechanika

na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

působí: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení

 

55. doc. Ing. Marek VOCHOZKA, Ph.D.

pro obor: Ekonomika a management

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

působí: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

56. doc. MUDr. Samuel VOKURKA, Ph.D.

pro obor: Vnitřní nemoci

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

 

57. doc. Ing. Petr ZÁMOSTNÝ, Ph.D.

pro obor: Organická technologie

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické technologie

 

58. doc. Ing. Jan ZEMAN, Ph.D.

pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů

na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky

 

59. doc. MUDr. Michal ZIKÁN, Ph.D.

pro obor: Gynekologie a porodnictví

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice na Bulovce

 

60. doc. PharmDr. Petr ZIMČÍK, Ph.D.

pro obor: Farmaceutická chemie

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

působí: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Napsat autorovi RSS

Redakce Roklen24.czPřejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.