Agentura S&P naplnila varování a snížila rating NWR na SD – selective default

Agentura S&P snížila hodnocení dluhu v posledních dnech ostře sledovaného těžaře NWR na SD – „selective default“ – tedy neplnící některé své závazky (částečně v bankrotu) – oproti předchozímu CC, značící společnosti náchylné k bankrotu.

S&P tak naplnila své varování z 6. června, kdy snížila dlouhodobé závazky NWR na úroveň CC, dva stupně od bankrotu, s negativním výhledem. Negativní výhled zahrnoval i varování, že těžař NWR může být brzy označen ratingem SD a jeho dluhopisy ratingem D – „default“ – tedy již v bankrotu pokud:

  1. Bude schválen restrukturalizační plán společnosti nebo

  2. Společnost NWR neučiní splátku kuponu svých seniorních dluhopisů splatného 15. července

Dne 15. července však společnost NWR oznámila, že tuto platbu neprovede – důvodem je pokračující jednání o restrukturalizačním plánu, pro který k 15.7. získala souhlas od 84 procent držitelů zajištěných dluhopisů a 65 procent držitelů nezajištěných dluhopisů. Naplnit potřebnou míru nejméně 75 procent souhlasu všech věřitelů s restrukturalizačním plánem se však ještě nepodařilo, hlasování proběhne 29.srpna.

NWR. Akcionáři vyskakují z potápějící se lodě

NWR propadá: Ubývají peníze, roste dluh, úpis akcií za zlomek ceny

Newsletter