Nad očekávání lepší výsledek německého ZEW indexu podpořil euru, které posiluje nad 1,2160 EURUSUD. Posilující euro proti dolaru podpořilo korunu. Kurz zpevnil pod hranici 25,60 za euro.

Akcie vs. dluhopisy aneb jak to vidí Barclays

Americké akciové trhy lámou rekordy. Hlavní indexy se obchodují na svých maximech a britská banka Barclays si v souvislostí s tím pokládá důležitou otázku „co bude dál?“ K nalezení odpovědi pak analytický tým využil porovnání výkonnosti akcií vzhledem k dluhopisům.

Jim McCormick, hlavní šéf oddělení alokace aktiv Barclays, ve svém dopise klientům píše, že hlavním makroekonomickým trendem roku 2015 je existence nadvýnosu akcií v porovnání s aktivy přinášející fixní příjmy. „Z hlediska tohoto srovnání spatřujeme přesvědčivé důvody, proč je výkonnost akcií mnohem lepší než v případě dluhových instrumentů,“ přepisuje McCormickova slova server Business Insider.

K vysvětlení pak používají historický vývoj investičních toků amerických fondů směrem do oblastí obou druhů aktiv (viz. graf). „Pokud se zaměříme na vývoj expozice amerických fondů měřenou rozdílem investic do akcií a dluhopisů od roku 2009 do 2012, je patrné, že dluhopisy jasně převyšovaly investiční toky směrem k akciím, a to i navzdory obnově světových akciových trhů. Situace se změnila na začátku roku 2013, kdy započala tzv. malá fáze velké rotace. Od začátku roku 2014 se však fondy opět začaly soustředit hlavně na dluhopisy. Trend se nesl především ve znamení strachu z globální deflace,“ zní slova analytického týmu.

Z hlediska predikce Barclays očekává, že během příštích měsíců dojde na opětovný zvrat, kdy se plně projeví zmiňovaný nadvýnos akcií oproti dluhopisům a tudíž započne i hromadný výprodej těchto instrumentů. Tato predikce je založena na základě dat z 2bilionového prostředí investičních fondů, které jasně ukazují snížení expozice na akciích.

„Beta faktor portfolia fondů, zobrazující závislost chování kurzu akcií vůči sledovaným benchmarkům, je momentálně 0,55 v porovnání s průměrem posledních deseti let, jenž odpovídá 0,65 bodům. Za předpokladu toho, že beta faktor reprezentuje v podstatě váhu držených akcií, se ukazuje, že expozice na akciích se snížila o zhruba 100 miliard dolarů,“ vysvětluje McCormick.

Faktem ale zůstává, že pokud Barclays očekává lepší výkonnost akcií v porovnání s dluhopisy, nemusí nutně dojít na růst jejich ceny. Jednoduše může jít o situaci, kdy si akcie povedou jen o trochu lépe než bondy v rámci poklesu cen obou instrumentů. Této myšlence pak odpovídá i odhadovaná zavírací hodnota indexu S&P 500 pro letošní rok, která se dle Barclays nachází na 2100 bodech. 

Newsletter