Akciový dluhopis dle Warrena Buffetta

Warren Buffett kdysi přišel s teorií, že existují některé společnosti, na jejichž akcie lze pohlížet jako na „akciové dluhopisy“ (v originálu „equity bonds“). Jde o úplně jiný pohled na akcie, než na jaký byli všichni do té doby zvyklí, a jako všechny geniální myšlenky, i tato je až překvapivě jednoduchá. Většina investorů si tenkrát určitě lámala hlavu s tím, proč na to dříve nepřišli sami, ale tak už to prostě chodí. Kdo umí, umí. Nám, obyčejným smrtelníkům, postačí, když se ji naučíme aplikovat.

Dluhopis je cenný papír, který má omezenou dobu splatnosti a fixně stanovené platby. Akcie je naproti tomu cenný papír, jehož životnost je neomezená a platby jsou proměnlivé. To jsou definice. Buffett přišel s tím, že na akcie některých společností, které mají trvale udržitelnou konkurenční výhodu, lze pohlížet jako na speciální druh dluhopisů. To pak umožní srovnání mezi atraktivitou dluhopisů a akcií.

Výnos z dluhopisu se spočítá jako podíl součtu čistých úrokových plateb za rok a velikosti emise. Pro desetiletý americký státní dluhopis se dostaneme k číslu 2,125 %. To je jeho čistý roční výnos. Čistý roční výnos bonitních korporátních amerických dluhopisů momentálně činí přibližně 2,9 %.

Nyní se podívejme, jaký bude čistý roční výnos u akcie Walmart. Ten se vypočte jako podíl čistého zisku společnosti a její tržní kapitalizace. V roce 2013 dosáhl Walmart čistého zisku 16,7 miliard. Tržní kapitalizace společnosti je 3,2 miliardy akcií × cena 75 dolarů za akcii = 240 miliard. Čistý roční výnos akcie Walmart je 16,7/240 × 100 % = 6,9 %. Teď však přichází to podstatné. Výnos akcie Walmart je nejenom vyšší než výnos dluhopisů, on navíc bude ještě s každým rokem růst. Tím jak Walmart poroste zisk, poroste i čistý roční výnos akcie.

Když vedle sebe postavíte bonitní americké korporátní dluhopisy a akcie Walmart, pak si řekněte sami, co byste raději vlastnili? Dluhopis s fixními platbami ve výši 2,9 %, nebo akcie Walmart s platbou ve výši 6,9 %, jejíž výše roste dál tempem 7–9 % ročně? Pokud zisk na akcii Walmart poroste tempem 8 % ročně, pak váš čistý roční výnos měřený k současné nákupní ceně akcie vzroste z 6,9 % v tomto roce na 7,4 % v příštím roce, na 8 % v dalším roce, 8,7 % o další rok později, 9,3 % ještě o další rok později a tak dále. Naproti tomu výnos ze státního dluhopisu bude pořád 2,125 % a výnos z korporátního dluhopisu zůstane 2,9 %. Akcie jednoznačně vítězí. Mimochodem ten, kdo nakoupil před třiceti lety akcie Walmart za tehdejší cenu 4 dolary, má dnes čistý roční výnos z této investice vyšší než 120 %. Zisk na akcii je dnes totiž vyšší než tehdejší cena akcie. Ten, kdo před třiceti lety koupil třicetiletý státní dluhopis s výnosem 10 % po zdanění (tehdy byly úrokové sazby vysoké), má dnes čistý roční výnos z této investice stále stejných 10 %. Mezitím jen samotná dividenda Walmart vystoupala na 1,92 dolaru a činí téměř 50 % z původní nákupní ceny. Historie opakuje znovu a znovu totéž. Pokud chcete v dlouhodobém období dosáhnout opravdu vysokých výnosů a vydělat mnohonásobky původní investice, musíte kupovat akcie! V dnešní době vyniká relativní atraktivita akcií ještě výrazněji. Třicetiletý americký státní dluhopis má výnos před zdaněním pouhých 3,1 % ročně…

Ne na každou akcii lze pohlížet jako na akciový dluhopis. Ale pár se jich najít dá. Vedle zmíněného Walmart do této skupinky můžeme dát například společnosti Coca-Cola, McDonald´s, Colgate, Kimberly Clark, Nestlé, Campbell Soup, General Mills, PepsiCo, Nike, Mastercard a podobně. Každá z nich má jiný čistý roční výnos a roste jiným tempem. Všechny však mají určitou dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu a u všech se můžeme prakticky spolehnout, že jejich růst bude relativně pravidelný a předvídatelný a především dlouhodobý. To nám umožní pohlédnout na jejich akcie jako na akciové dluhopisy. Není náhodou, že tyto společnosti podnikají v oborech, které jsou poměrně snadno pochopitelné. Pro většinu investorů budou ležet uvnitř jejich kruhu kompetencí.

Text je ukázkou z knihy Daniela Gladiše Akciové investice. Vydalo nakladatelství Grada v roce 2015.

Newsletter