Americké biotechnologie (nejen) pro české investory

Českým investorům nabízíme participaci na investičních příležitostech ve zdravotnickém a biotechnologickém sektoru. I když vybíráme především americké společnosti, je pravděpodobné, že jejich výrobky budou pomáhat i v Česku. Chceme být lídrem v prozkoumávání nejmodernějších zdravotnických postupů. V rozhovoru to pro server Roklen24 uvedl partner společnosti BT Trading Partners Jakub Deneš.

Kdo stojí za společností BT Trading Partners?

Společnost jsme založili s kolegou a portfolio manažerem fondu Karlem Macurou. Dlouhodobě se věnujeme investicím ve zdravotnickém a biotechnologickém sektoru. Dříve šlo hlavně o „friends & family“. Nicméně kvůli rostoucímu zájmu dalších investorů jsme se rozhodli založit fond.

Proč se zaměřujete právě na biotechnologický sektor?

Přijde nám, že tomuto sektoru se u nás nevěnuje tolik pozornosti, jak by si zasloužil, což je škoda. Přitom biotechnologie nabízejí nadstandardní zhodnocení kapitálu. Jen když se podívám na indexy kopírující výkonnost biotechnologických firem, tak dělají v průměru více než 10 procent ročně. Navíc biotechnologické firmy jsou často „event drive“, což znamená, že korelace s trhem je omezená.

Co plánujete v letošním roce?

Vzhledem k tomu, že rozbíháme nový fond, jehož zaměření je dost specifické, tak především „osvětu“. I proto jsme se spojili s finančním portálem Roklen24, kde budeme pravidelně zveřejňovat novinky ze světa biotechnologií.

Jaký pohled na investice přinášíte?

Při investování do biotechnologií je více než v jiných sektorech zásadní načasování. Pro úspěšnou investici v biotechnologiích je především důležité správně odpovědět na dvě klíčové otázky. Tou první je, kde se společnost nachází na ose (v procesu) od výzkumu ke světovým prodejům schváleného léku. Podle toho určujeme, jaké milníky společnost čekají a jaký to bude mít dopad na cenu akcie.

Tou druhou otázkou je, do jaké míry koreluje hodnota schváleného léku s aktuální hodnotou společnosti. Zde vycházíme z předpokladů o počtu nemocných a stávajících nákladech na jejich léčbu. Dále je pro nás zásadní finanční pozice firmy, management a jeho zkušenosti.

Do jisté míry by se dalo říct, že investice v biotechnologickém sektoru připomínají investice do začínajících firem (venture capital fondy). Zde se však hraje důležitou roli regulátor.

Můžete přiblížit investiční strategii BT Trading Partners?

Naše investiční strategie by se dala rozdělit do dvou podkategorií. První označujeme jako „krátkodobé“ obchody, které obvykle trvají maximálně několik týdnu až měsíců. Tato strategie vychází z podstaty obchodování s biotechnologickými společnosti. Často totiž dochází k pohybu ceny akcie kolem zveřejnění výsledků klinických studií. Důvody mohou být různé. Od „short coveringu“ až po silná očekávání investorů. Této volatility se snažíme využívat.

Druhou kategorií jsou dlouhodobé investice, u nichž věříme, že společnost má unikátní platformu pro vývoj léků a bude schopná vyvinout větší počet zajímavých léků. U těchto společností předpokládáme, že se jejich hodnota může během několika málo let zněkolikanásobit.

Jaký je váš hlavní benchmark?

Naším prvořadým cílem je nabídnout investorům nadstandardní výnos a diverzifikaci pro jejich portfolio. Druhým cílem je porazit NASDAQ Biotechnology index. Ten by se dal označit za náš benchmark.

Graf: NASDAQ Biotechnology index

Vidíte nějaké odlišnosti segmentu biotechnologií v USA a Evropě?

Rozhodně ano. Biotechnologické společnosti v USA jsou financovány zhruba čtyřikrát až pětkrát více ze soukromých peněz než jejich protějšky v Evropě. To je také důvod, proč častěji upisují akcie na burze. Investory do jisté míry přitahují vyšší ceny léku v USA.

Naštěstí i evropské farmaceutické společnosti konečně začínají přitahovat širší skupinu investorů, například z Číny. Důvodem jsou náklady spojené s vývojem léků, které jsou v Evropě o něco nižší než v USA.

Co nějaké nadějné české startupy z tohoto sektoru? Je na obzoru „jednorožec“?

Zaměřujeme se především na společnosti v USA, nicméně pokud bychom měli sledovat nějakou společnost v ČR, bylo by to Sotio Petra Kellnera. Společnost se zabývá léky na poli imuno-onkologie a je možné, že se jí podaří postavit základy pro úspěšnou léčbu onkologického onemocnění.

Na jakou klientelu cílíte? Je to nějaká konkrétní skupina?

Biotechnologie by měly být součástí každého diverzifikovaného portfolia. Zároveň by však měl klient splňovat atribut kvalifikovaného investora a měl by mít toleranci pro vyšší volatilitu.

Troufnete si teď odhadnout, jaký dopad bude mít na sektor biotechnologií pandemie koronaviru?

Hodně společností z odvětví se snaží vyvíjet nové léky na COVID-19 a mít tak určitý náskok před konkurencí. Často se přitom jedná pouze o „módní záležitost“. Obecně vidíme, že proti covidová opatření komplikují klinické studie nových léků. Na druhou stranu se zvýšil zájem o biotechnologie ze strany investorů, takže společnosti nemají problém získat peníze na pokrytí nákladů na vývoj.

Jaká je dlouhodobá vize BT Trading Partners?

Rádi bychom českým investorům nabídli participaci na investičních příležitostech v tomto perspektivním odvětví. I když vybíráme především americké společnosti, je zde pravděpodobnost, že jejich výrobky budou pomáhat i v Česku. Chceme být lídrem v prozkoumávání nejmodernějších zdravotnických postupů.

Jakub Deneš je partnerem společnosti BT Trading Partners, kde se zaměřuje především na rozvoj fondu BT Biotechnologie. Své zkušenosti sbíral například ve společnost IBM v divizi asset managementu.

 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter