Andělské investování jako jízda na horské dráze

Zdroj: Depositphotos

Andělské investování je bez pochyby jeden ze zajímavých způsobů investování. Není to však pro každého. Na to, abyste se stali andělskými investory, musíte mít především správně nastavený „mindset“. Musíte být připraveni na to, že venture kapitál je vysoce rizikový a že o svou investici můžete přijít. Riskujete, ale zároveň pomáháte svými penězi, časem, zkušenostmi a kontakty, čímž snižujete riziko neúspěchu daného startupu. Zároveň se podílíte na rozvoji nových technologií a budoucnosti. Přijde vám to jako vzrušující jízda na horské dráze? Taky že je. Přečtěte si to nejdůležitější, co potřebujete vědět o andělském investování.

Andělské investování / Andělský investor

Pojem „Business Angel“, v českém pojetí andělský investor, poprvé použil v roce 1978 William Wetzel z University of New Hampshire, zakladatel Centra pro výzkum rizik. Wetzel dělal studii o tom, jak podnikatelé shromažďují kapitál, a z charakteristiky náplně jejich práce jim dal tento název. Andělští investoři jsou opravdu takoví andělé. Pomáhají, čímž mohou zachránit firmu před (korporátní) smrtí.

Andělský investor je soukromá osoba, která investuje od nejranějších fází startupů, zejména v pre-seed a seed fázích. Kromě peněz poskytují andělští investoři své zkušenosti, znalosti z businessu a různých odvětví, svůj čas, a hlavně také své kontakty. Tito lidé jsou často podnikatelé, bývalí startupisti, rentiéři či vysoce postavení manažeři. Kdo by odmítl pomoc od takových expertů?

Proč jsou andělští investoři důležití

Andělský investor je pro startupy velmi důležitý, protože poskytuje více než peníze. Významný je proto, že investuje a pomáhá na samém začátku startupu, kde by od žádného VC fondu daný startup investici nikdy nedostal. Pro VC jsou tyto fáze velice rizikové, neboť jim chybí právě ten čas, který by mohly startupu věnovat, a tak sází na již ověřenější společnosti, které vykazují už nějaké tržby. Naopak andělský investor svým časem, expertízou, ohromnou dávkou zkušeností a kontakty pomáhá startupům překlenout těžké období začátků a výrazně zvyšuje šanci na úspěch, tedy na to, že se jeho investice zhodnotí.

Jak andělští investoři fungují a kde je najít

Aktivních andělských investorů není v Evropě mnoho, nicméně se povědomí neustále rozšiřuje a přibývá méně zkušených a kapitálově menších investorů. Někteří si vybudovali osobní značku andělského investora (což je velice náročné a často to bývá spojené s návštěvou mnoha a mnoha startupových akcí, přednášením či účastí v porotě nebo s úspěšným exitem). Tito andělští investoři nemají nouzi o tzv. deal flow (zjednodušeně řečeno – počet investičních příležitostí, které má andělský investor aktuálně k dispozici), protože je startupisti oslovují napřímo. Pokud ale nejste takový typ investora, je tady naštěstí druhá možnost, jak proniknout do startupového světa a získat přístup ke kvalitním projektům a jiným investorům. Jsou to různé andělské sítě a kluby investorů. Často jsou lokální, tedy vázané na danou zemi, ale existují i mezinárodní, které hledají startupy z celé Evropy, například DEPO Angels Network.

Podstata těchto “networků” je ulehčovat investorům čas, předvybírat a ukazovat jim pouze kvalitní startupy, do kterých stojí za to investovat nebo je mentorovat. Tím zároveň snížit riziko špatné investice. Dále by také tyto organizace sdružující andělské investory měly vytvářet důvěryhodnost a sdružovat pouze ty, o kterých ví, že nejsou “toxičtí”, neboli investory, kteří svým jednáním startupům neuškodí.

V angel networku získávají kvalitní projekty, komunitu, kredibilitu a podporu, které na ulici rozhodně nenajdete. Komunita tzv. ko-investorů je zásadní jak při hledání kvalitních investičních příležitostí, tak při vlastním investování, protože umožňuje získat investiční částku od více investorů a tím snížit každému riziko. Dalším nezanedbatelným benefitem fungující komunity ko-investorů je možnost vzájemné inspirace a učení se. Andělská investice není jen o vydělávání peněz, ale také o zábavě a trávení času s lidmi, kteří jsou chytří a inspirující. Buďte opatrní, protože když ochutnáte tu atmosféru, už z toho nebudete chtít pryč.

3 způsoby investování

Přímé andělské investování

Koupit si podíl ve startupové společnosti je nejtypičtější způsob investování andělského investora. Nicméně je vhodný pro zkušenější investory, kteří mají svou investiční strategii a cíleně budují diverzifikované portfolio. Zvolit tuto cestu často znamená věnovat se andělskému investování na plný úvazek a při početném a stále rostoucím portfoliu je na místě přemýšlet i o vlastním týmu, který bude tyto investice spravovat.  

DEPO Angels network je nezávislá komunita andělských investorů, kde má investor možnost projít si předvybrané kvalitní projekty a v případě, že by chtěl investovat, zkušený tým odborníků mu pomůže zjednodušit celý investiční proces a následnou správu portfolia.

Syndikát

Syndikace umožňuje více investorům spojit se a poskytnout financování startupu pod jednou entitou. To umožňuje investovat menší částky a rovněž tak vytvářet diverzifikovanější portfolio. Syndikace jsou také skvělým výchozím bodem pro nové investory, protože dávají přístup ke skvělým projektům, o které je zájem, investor buduje síť koinvestorů a v důsledku toho může urychlit svou investiční kariéru andělského investora. 

Andělský fond

Andělský fond je ideální pro ty, kteří začínají se startupovým investováním. Je ale vhodný i pro zkušené hráče, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio za relativně nízký kapitál v porovnání s přímým investováním. U každé společnosti existuje relativně vysoké riziko, že společnost zcela selže, bez ohledu na to, jak dobře vypadá. Proto je lepší, obzvlášť, když ještě nevíte, jak to chodí, nechat výběr startupů na profesionálním týmu. Andělské fondy od DEPO Ventures jsou unikátní v tom, že umožňují investorům podílet se na výběru startupů, mohou se aktivně zapojit a pomáhat jim, čímž zvyšují šanci na úspěch. Investoři tak mohou investovat prostřednictvím fondu do portfolia deseti až dvaceti různých startupů, což by v případě přímé investice bylo vysoce kapitálově náročné.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter