Advokát PRK Partners

Daniel Vejsada

Daniel je advokátem PRK Partners a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva. Aktivně se též věnuje přednáškové činnosti v oblastech pracovního práva a státní služby a rozsáhlé publikační činnosti v odborných časopisech. Daniel je spoluautorem knihy Vyznejte se v zákoně o státní službě. Ve své praxi se Daniel zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti a na zastupování zaměstnavatelů před inspektoráty práce. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě široké škály pracovněprávních dokumentů.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter