Na co si musí dát pozor příjemci služby

Zdroj: Depositphotos

Poskytuje vám dodavatel opravdu služby, nebo vám ve skutečnosti (zastřeně) poskytuje zaměstnance? Na to si nově musí každý příjemce služby dát velký pozor.

Až doposud tato otázka příjemce služeb nemusela příliš trápit, jelikož postih za zastřené zprostředkování zaměstnání bez příslušného povolení a související rizika hrozil fakticky pouze poskytovateli služeb, který zastřeně poskytoval zaměstnance (tj. „pseudoagentuře“, nikoliv jejímu zákazníkovi).

Novela zákona o pobytu cizinců, která je účinná od 2.8.2021, ovšem novelizuje také zákon o zaměstnanosti, ve kterém byla poslaneckým přílepkem rozšířena skutková podstata přestupku zastřeného zprostředkování zaměstnání také o možný postih osoby, která „výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožní“.

Z odůvodnění pozměňovacího návrhu vyplývá, že „hlavní účel právní úpravy je zavedení spoluodpovědnosti subjektu (uživatele) využívajícího zastřeného zprostředkování zaměstnání, neboť i ten má z této činnosti prospěch“.

Z výše uvedeného vyplývá, že nově může pokutu dostat právě i příjemce služeb, které jsou ve skutečnosti zastřeným poskytováním zaměstnanců za úplatu, který si tak musí dát velký pozor na to, co je obsahem služeb a jakým způsobem jsou poskytovány. Zejména se příjemce služeb musí vyvarovat toho, aby jakkoliv řídil či organizoval práci zaměstnanců dodavatele, což je jedním z hlavních znaků agenturního zaměstnávání.

Za umožnění výkonu zastřeného zprostředkování zaměstnání pak příjemci takových „služeb“ hrozí pokuta ve výši až 10.000.000 Kč, minimální výše sankce pak je 50.000 Kč. S uložením pokuty jsou spojeny také další negativní sankce, jako je omezení možnosti účasti na veřejných zakázkách, žádostí o různé finanční příspěvky státu či možnosti zaměstnávat zahraniční pracovníky.

Je tedy vhodné se znovu podívat na nastavení vašich dodavatelských vztahů a ujistit se, že vám v tomto směru nehrozí žádné problémy.

Newsletter