Pracovnice referátu měnověpolitické strategie a komunikace v ČNB

Lucie Matějková

Lucie Matějková vystudovala inženýrské studium statistiky a ekonometrie na VŠE v Praze (1996), v roce 2003 získala titul MBA (DESS CAAE) na Univerzitě v Lyonu III a pražském institutu IFTG (VŠE). V roce 2010 pak vystudovala bakalářské studium religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1996 pracovala jako statistik – analytik ve firmách na průzkum trhu v České republice a ve Francii, a jako statistik a výzkumný asistent na vysokých školách v ČR a ve Velké Británii. V letech 2005 až 2011 se věnovala literárním překladům beletrie a literatury faktu pro významná česká nakladatelství (Mladá fronta, LEDA). V České národní bance začala pracovat v roce 2013 v sekci měnové a statistiky, od roku 2015 pracuje v referátu měnověpolitické strategie a komunikace. Je editorkou a spoluautorkou dvou publikací sekce měnové: Analýz sladěnosti ČR s eurozónou a Monitoringu centrálních bank.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

čnBlog: Toleranční pásmo inflačního cíle a jeho úskalí

Revize měnové politiky probíhající v poslední době v několika významných centrálních bankách se zaměřily mimo jiné na to, jak nejlépe formulovat inflační cíl. Jedním z aspektů formulace inflačního cíle je jeho specifikace jako bodu či intervalu.

Newsletter