Pracovník sekce měnové ČNB

Petr Polák

Petr Polák vystudoval magisterský program Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy, specializace Finance, finanční trhy a bankovnictví, kde v současnosti pokračuje v doktorském programu. Dále získal titul MSc v oboru Infonomics na Univerzitě v Maastrichtu. Během svých studií strávil semestr na výměnném pobytu v Nizozemí a Austrálii. Do České národní banky nastoupil v roce 2015, a to do sekce finanční stability, kde se věnoval zátěžovému testování bank. Od roku 2019 je zaměstnancem sekce měnové, kde se věnuje vnějšímu finančnímu vývoji a edituje Globální ekonomický výhled. Vedle své pravidelné agendy také vyučuje na VŠE a FSV UK. Za jednu ze svých publikací získal Cenu za nejlepší výzkumnou práci ČNB v oblasti finanční stability.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Newsletter