Americké výnosy i po slabé aukci 7letého bondu klesly. Dolar oslabila vinou komentářů z Fedu nad 1,1000 za euro. Měnám regionu pomohl slabý dolar a pokles výnosů. Koruna pod 24,30 za euro.

Až (ne)příliš velká očekávání od šéfa Fedu

  • Spekuluje o tom, že by se Fed mohl přesunout z režimu cílování inflace na cílování průměrné inflace či cenové hladiny
  • Očekává se, že dnes k tomuto tématu promluví guvernér Fedu Powell na virtuální konferenci v Jacskon Hole
  • Vystoupení guvernéra Fedu začíná dnes v 15:10 našeho času
  • Veřejnost může sledovat vystoupení živě prostřednictvím YouTube kanálu kansaské pobočky Fedu

Poslední dny byly sice na klíčová ekonomická data poměrně skoupé, dnešek by se však mohl zapsat do učebnic ekonomie. Všichni tržní hráči čekají na virtuální konferenci v Jacskon Hole, na které dnes v 15:10 našeho času vystoupí guvernér Fedu Jerome Powell. Ostře sledované bude téma revize strategie a rámce americké měnové politiky. Otázkou však zůstává, jestli od Powellova výstupu nečekáme až příliš.

To, že se guvernér Powell i tak dostane do ekonomických učebnic, je jasné z titulu reakce Fedu na dopady pandemie koronaviru. Vedle zcela bezprecedentní akomodace americké měnové politiky by výčet opatření mohla doplnit i zmiňovaná revize strategie s důrazem na mandát cílování inflace vedle mandátu plné zaměstnanosti.

Již delší dobu se spekuluje o tom, že by se Fed mohl přesunout z režimu cílování inflace na cílování průměrné inflace či cenové hladiny. Vedle toho se nabízí další změny, jako ještě více časově a číselně vázaná forward guidace (tzv. indexed forward guidance, kde by provázanost vedla napříč oběma mandáty ve vztahu k sazbám) či cílování výnosové křivky – nic z toho však nepředčí první zmiňovanou změnu. Otázkou je, stane se tak už dnes? Případně kdy jindy, když trh už začal změny částečně zaceňovat?

Šéf Fedu je tak v situaci, kdy velká část trhu čeká jasnou zmínku o naplánovaných změnách (samozřejmě ne, že by se měnová autorita řídila výhradně tržním očekáváním). Tyto očekávané změny jsou reprezentovány zmiňovaným cílováním průměrné inflace, resp. jádrového indexu výdajů na spotřebu, který Fed sleduje jako klíčový benchmark. Avšak nemusí se hned jednat o příslib co nejbližšího zavedení tohoto cíle, nýbrž může být „jen“ součástí výčtu opatření, která měnový výbor v rámci revize měnové politiky dosud zvažoval, včetně odůvodnění proč, což by ostatně odpovídalo názvu Powellovy přednášky „Navigating the Decade Ahead: Implications for Monetary Policy“.

Každopádně i taková zmínka o možných budoucích změnách by se mohla podepsat na volatilitě trhů, především na tlaku na slabší dolar z titulu predikce možného dalšího poklesu reálných sazeb. Na dluhopisovém trhu nás bude zase zajímat možnost cílování výnosové křivky jakožto nástroj stabilizace a snížení dluhopisové volatility, jehož vedlejším efektem by měla být podpora rizikovějších aktiv, například akcií (to však Fed napřímo nikdy neuvádí). Je pravdou, že kombinace cílování průměrné inflace spolu s kontrolou výnosové křivky vyznívá vcelku přirozeně. Na druhou stranu, ze zápisu z posledního zasedání měnového výboru Fedu vyplynulo, že kontrola křivky je – možná jen prozatím – mimo hru. Z vyjádření některých členů FOMC již víme, že i když jde o vhodný měnový nástroj, není pro něj zcela vhodný čas. Mezi jeho hlavní rizika patří například navyšování bilance Fedu aktuálně dosahující 33 % amerického HDP.

To, že chce Fed provést revizi strategie a rámce měnové politiky, je bez pochyb. Není však zcela jasné, jak moc konkrétní bude dnešní vyjádření guvernéra Powella. První varianta nabízí holubičí výstup jasně naznačující změnu v mandátu cílování inflace. Ta by měla i přes aktuálně částečně zaceněná očekávání znamenat dlouhodobě akomodativní měnovou politiku a na ni navazující tlaky na slabší dolar, silnější akcie a v rámci strachu z nekontrolovaného inflačního přestřelení i další přesun investorů například směrem ke zlatu.

Pokud však budou Powellova slova – soudě dle posledního zasedání FOMC i zápisu z něj – více obecná a jeho rétorika vyzní, že změny nejsou minimálně do zářijového zasedání Fedu na pořadu dne, šlo by spíše o jestřábí výstup dopadající na mírně silnější dolar z titulu „zklamání“ části trhu. Podobně by zapůsobil i fakt, pokud by Powell nezmínil možné změny v rámci cílování inflace. To je však podle nás vzhledem k dosavadnímu inflačnímu vývoji a výhledu méně pravděpodobná varianta.

Jsme toho názoru, že stojíme na prahu dlouhého období silně akomodativní americké měnové politiky. Tudíž, pokud se o změně měnové politiky Fedu nebude mluvit dnes, velmi pravděpodobně se tak stane jen o pár měsíců později. Jisté je, že důraz bude kladen na začátek nové éry měnové politiky, která bude spjata s obdobím sazeb na úrovni nuly a s agresivnějším přístupem Fedu usilujícího o dosažení nastavených mandátů. Zda k tomu postačí aktuálně využívané nástroje, ukáže až čas.

Vystoupení guvernéra Fedu Powella může veřejnost sledovat živě prostřednictvím YouTube kanálu kansaské pobočky Fedu.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1825 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 92,92 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1723 do 1,1856 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,28 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,18 až 26,33 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,12 až 22,42 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter