Evropské akcie rostou, futures amerických jsou v plusu. Rostou i evropské a americké výnosy. Dolar zpevnil zpět pod 1,1300 EURUSD. Procyklické měny i měny regionu jsou v zisku. Koruna se obchoduje pod 25,70 za euro.

Až pět generací na jednom pracovišti? Žádná novinka!

Do roku 2020 bude celkem běžné, že se na pracovišti vyskytne vedle sebe hned pět generací. V některých společnostech je tomu tak už nyní. Takováto věková rozmanitost je přičítána faktu, že díky pozdějším odchodům do důchodu a vyšší předpokládané délce života, budou tzv. Tradicionálové (nebo také Tichá generace, narozena před rokem 1946) a Baby Boomers (narození 1946-1964) pracovat vedle Generace X (narozené 1965-1976), generace Y, jejíž příslušníky označujeme jako Mileniály (narozeni 1977-1995) i zároveň vedle generace Z (1996-současnost).

V současné době, kdy se řada společností po celém světě potýká s kritickým nedostatkem pracovních sil, je důležité vědět, jak a čím zaujmout jednotlivé věkové generace. Rozmanitost obecně – tedy disponovat celou řadu věkových skupin, pohlaví čí různorodých zkušeností je pro podnikání zásadní. „Konkrétně bez věkové rozmanitosti firmy pracují pouze s úzkým okruhem názorů od lidí, kteří obvykle mívají podobné zkušenosti a pohled na věc,“ říká Ladislav Kučera, ředitel personálně poradenské společnosti Hays.

Zatímco Tradicionálové a Baby Boomers mají tendenci být loajálními, dlouhodobými zaměstnanci, Generace X, Y a Z nehledají „zaměstnavatele pro život“ a jsou podstatně více ochotni měnit společnosti. Každá z těchto generací má jiné priority odlišná očekávání od svého budoucího zaměstnavatele.

Generace X: technické inovace

Začněme s generací X, skupinou zaměstnanců, která se narodila zhruba mezi roky 1965 a 1976. Do této skupiny patří i někteří z nejvýznamnějších světových podnikatelů a technologických inovátorů – Jeff Bezos, zakladatel společnosti Amazon, Elon Musk, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Tesla nebo Larry Page, jeden ze zakladatelů společnosti Google.

„Generace X byla svědkem kontrastu pracovního světa bez počítačů a příchodem technologií a digitálních inovací. Hodně porovnávají a dokáží ocenit rozsah a dopad těchto inovací, proto upřednostňují organizace, které „myslí dopředu“ a sledují aktuální technologické trendy.“, vysvětluje Kučera.

Staví si mileniálové při výběru vlastního bydlení vzdušné zámky?

Důležitým rozhodovacím faktorem pro generaci X je také rovnováha mezi soukromým a pracovním životem – mají zodpovědnost za rodinu, děti. Tato generace je více než kterákoli jiná ochotna slevit ze svých mzdových nároků, jsou-li jí nabídnuty jiné výhody, jako je flexibilní pracovní doba, dovolená navíc, zdravotní péče a možnost pracovat z domova.

Mileniálové: kariérní postup

Jak je na tom s prioritami generace Mileniálů? Ač zde jsou jisté regionální odlišnosti, v podstatě se jedná o generaci, která ustála ekonomickou recesi v letech 2007-2009, která je považována za nejhorší globální ekonomický úpadek od třicátých let minulého století. Je to ovšem také generace, která si užila kariérních příležitostí, které jim přináší technologický rozvoj, možnost cestovat a vzestup mezinárodního obchodu.

„Tato věková skupina je považována za zvlášť vytrvalou, ambiciózní, která se nebojí ve své kariéře trochu riskovat. Chce od svého zaměstnavatele slyšet konstruktivní zpětnou vazbu, očekává postup v rámci své role a společnosti,“ uvádí Kučera. Mileniálové nechtějí být omezováni hranicemi. Jsou si vědomi svých příležitostí a chtějí cestovat a získávat zahraniční zkušenosti. Tato generace vyhledává motivační bonusy související s výkonem. Pokud se tedy příslušníci generace Y rozhodují o změně zaměstnavatele, upřednostňují kariérní postup, odměnu, vzdělávání a rozvoj či příležitost pracovat v zahraničí.

 

 

Generace Z: silný brand 

Konečně, Generace Z, která vyrostla v sociálních médiích a je pro ni běžné trávit až deset hodin denně on-line. Využívají současné technologické trendy pro řadu aktivit – od zábavy přes práci až po socializaci. Více než jiné generace přikládají význam pověsti a jménu zaměstnavatele. Podléhá výraznému rodičovskému vlivu – v rodině projednají potenciálního zaměstnavatele, roli, kterou nabízí, a mzdu. Pro mnohé z generace Z a jejich rodiče je značka zaměstnavatele často důležitější než samotná práce, kterou budou vykonávat. Proto vyhledávají společnosti, které jsou aktivní na sociálních sítích, v médiích, pracují s weby a dokáží obhájit, proč jsou leadery ve svém oboru.

Samozřejmě, tyto generační vlastnosti nelze vztáhnout automaticky na všechny příslušníky dané generace. Vždy budou v každé skupině existovat odlišnosti a některé preference se budou překrývat.

 

Newsletter