Běžný účet platební bilance? Nejlepší srpen v historii

Schodek běžného účtu platební bilance dosáhl v srpnu 0,7 miliardy korun vlivem deficitu bilance prvotních důchodů. Je to dokonce nejlepší srpnový výsledek v historii, když běžný účet zaznamenal pouze nepatrný schodek, uvedl Viktor Zeisel z Komerční banky. Za dobrou vnější pozicí české ekonomiky podle něj stojí rostoucí poptávka po českých exportech.

V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 22,8 miliardy korun. „Srpnové údaje z běžného účtu potvrdily nečekaně dobrý výsledek zahraničního obchodu publikovaný dříve. Slušný výsledek se také podepsal na zvýšené intervenční aktivitě ČNB v srpnu. Ta byla navíc zapříčiněna i mírně zvýšeným zájmem spekulantů o investice do koruny,“ dodal Zeisel.

Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 25,6 miliardy korun. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnut přebytek převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 3,6 miliardy Kč. Přebytek běžného účtu se v ročním úhrnu zvyšoval, ale v posledních měsících se růst zastavil.

Newsletter