Běžný účet platební bilance v červenci se schodkem 30,1 mld. Kč

AKTUALIZOVÁNO – Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil v červenci schodkem 30,12 miliardy korun. Důvodem byl vliv deficitu bilance prvotních důchodů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka. Deficit za červen banka revidovala na 3,62 miliardy z 8,45 miliardy korun.

V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 37,6 miliardy Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 9,7 miliardy Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 0,2 miliardy Kč.

Podle Viktora Zeisela z Komerční banky červencová statistika běžného účtu platební bilance navázala na zklamání, které zaznamenal zahraniční obchod. „I v důsledku celozávodních dovolených v automobilovém průmyslu se běžný účet propadnul do hlubokého deficitu. Přidala se navíc pokračující dividendová sezóna, která díky výraznému odlivu prostředků deficit běžného účtu ještě prohloubila. To se odrazilo i na intervenční aktivitě ČNB, která v červenci nebyla nijak výrazná,“ dodal Zeisel.

Na kapitálovém účtu činí příliv prostředků z rozpočtu EU 10,8 miliardy Kč. Aktivní saldo běžného účtu se v ročním úhrnu zvyšovalo, ale v posledních měsících se růst zastavil.

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 9,4 miliardy korun vzhledem k růstu aktiv a poklesu pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 42,9 mld. Kč. Saldo reinvestovaného zisku činilo 7,9 miliardy Kč. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 139,6 mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv snížením závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů (při současném zvýšení krátkodobých vkladů bank přijatých ze zahraničí). Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu vykazuje nárůst přílivu kapitálu, který byl v červenci korigován.

Ve druhém čtvrtletí skončil běžný účet platební bilance se schodkem 56 milionů korun. ČNB také zveřejnila aktualizované údaje za 1. čtvrtletí. Původní přebytek 113,8 miliardy korun revidovala na 109,8 miliardy korun.

Newsletter