Běžný účet za květen skončil nečekaně v přebytku

AKTUALIZOVÁNO – Běžný účet platební bilance za květen skončil v přebytku 0,82 miliardy korun, když analytici dle Bloomberg počítali se schodkem 13,5 miliardy korun. Výsledek ovlivnila bilance zboží a služeb. V bilanci prvotních důchodu na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 16,9 miliardy korun. Bilance zboží a služeb skončila v přebytku 30,1 miliardy korun.

Podle Viktora Zeisela z Komerční banky dnešní čísla potvrzují výbornou vnější pozici české republiky. „Je vidět, že reálná ekonomika vytváří příliv eur, která ČNB svými intervencemi mění na koruny,“ dodal s tím, že přebytky na běžném účtu bude i v nadcházejících měsících brzdit dividendová sezóna.

„Přebytky na běžném účtu bude i v nadcházejících měsících brzdit dividendová sezóna. Běžný účet podporuje excelentní výkon zahraničního obchodu. Ten táhne zejména rostoucí poptávka po autech z eurozóny a stále relativně nízké ceny ropy. Celkově by tento rok běžný účet měl skončit ve slušném přebytku a potvrdit tak silnou vnější pozici české ekonomiky,“ odhadl Zeisel.

V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši půl miliardy korun. Na kapitálovém účtu činí příjmy z rozpočtu EU v objemu 20,5 miliardy korun. Přebytek běžného účtu v ročním úhrnu se v posledních měsících zvyšuje.

Odliv kapitálu na finančním účtu, čisté půjčky do zahraničí, činil 11,4 miliardy korun vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv proti zvyšování pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 11,8 miliardy korun.

Saldo reinvestovaného zisku činilo 6,8 miliardy korun. Saldo přímých investic v ročním úhrnu přibližně od poloviny roku 2015 vykazuje odliv kapitálu. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 26,1 miliardy (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno na straně pasiv především poklesem závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů (při současném zvýšení krátkodobých vkladů bank přijatých ze zahraničí) a došlo ke snížení investic nerezidentů do tuzemských vládních dluhopisů.

Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu vykazuje v posledních měsících nárůst přílivu kapitálu, který se v květnu zastavil.

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 45,8 miliardy korun. Příliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí. Saldo vlastních transakcí ČNB (devizové intervence) a transakcí pro klienty ČNB vedlo po vyloučení kurzových rozdílů ke zvýšení devizových rezerv o 44,2 miliardy korun.

Newsletter